مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,232

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی ساختار فرونشست قم- آران

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 77

چکیده

 بر پایه تقسیم بندیهای ساختاری موجود, حوضه فرونشست درون قاره ای قم - آران در پهنه ایران مرکزی جای دارد و از شرایط زمین ساختی حاکم بر یا پهنه تبعیت میکند. نوار فرونشسته ای متشکل از حوضه های قم - آران, اردستان - یزد و رفسنجان - زرند در حد فاصل دو پهنه فرعی برخاسته از سنگهای ایران مرکزی (مثلث میانی در شمال خاور و نوار ماگمایی ارومیه - دختر در جنوب باختر) قرار گرفته است و راستای گسترش آنها با پیروی از روند حاکم شمال باختری - جنوب خاوری میباشد. با فاصله گرفتن از پهنه فرعی ما گمایی ارومیه - دختر به سمت بخشهای میانی ایران مرکزی ریخت ساختاری متنوع و روندهای فرعی آشکار گردیده اند. احتمالا رفتار شکننده پی سنگ متبلور ایران مرکزی در واکنش به نیروهای وارده ضمن ایجاد قطعات گسله با شکل و ابعاد مختلف سبب جا به جایی و حرکت چرخشی آنها نیز شده است که تاثیر توام این حرکات, ریخت ساختاری درهمی را به وجود آورده است, به گونه ای که در حوضه فرونشست قم - آران سه روند ساختاری شمال باختری - جنوب خاوری (گسل دوازدهم امام - نره خرکوه), شمال شمال باختری - جنوب جنوب خاوری (گسل قم - رواند- زفره), شمال خاوری - جنوب باختری (گسل مرنجات) رخنمون دارد. طی نئوژن بازشدگی دریای قرمز و حرکت ورقه عربی به سمت شمال موجب اعمال تنشهای فشارشی بر فلات ایران گردیده است, در همین رابطه حرکت راستالغز قطعات گسله ایران مرکزی موجب برخی از کششهای محلی از جمله در محل خمیدگی گسل قم - راوند - زفره گردیده که توام با کشیدگی و بازشدگی بوده است. در روند تکاملی حوضه کشیده - جدا شده یاد شده انباشته های رسوبی سازند قرمز بالایی با رخساره محیط قاره ای و متشکل از عضوهایM1,M2,M3  شده است. فرسایش برخاستگیهای اطراف, خاستگاه واحدهای مذکور بوده, و در حال حاضر به طور عمده با مرز گسله معکوس به صورت بخش برخاسته در حاشیه حوضه فرونشست قم - آران قرار گرفته اند. تداوم بازشدگی دریای قرمز و اعمال نیروی فشاری در اواخر نئوژن به سمت شمال سبب حرکت چرخشی در خلاف جهت حرکتی عقربه های ساعت قطعه گسله قم - آران گردیده است. متناسب با این تحول ساتاری روندهایی همچون شمال خاوری - جنوب باختری (گسل مرنجاب) فعال شده اند, به طوری که این گسل با زاویه حدود 75 درجه نسبت به گسل قم - راوند - زفره قرار گرفته است. مجموعه شرایط ساختاری و رسوبی موجود معرف حوضه کشیده - جدا شده قم - آران است که با پدیده کششی در محلهای خمیدگی گسل راستا لغز شمال باختری - جنوب خاوری مانند گسل قم - راوند - زفره تشکل شده است. از سوی دیگر چین خوردگی سازند قرمز بالایی با روند محوری شمال باختری - جنوب خاوری (تاقدیس البرز و سراجه) و خاوری - باختری (تاقدیس قعله سردار) و بخش حاشیه پهنه فرونشست قم - آران نشانگر محدود شده ابعاد حوضه ناشی از همگرایی مایل خرد قطعه جنوبی و ایجاد دالان تنگ در خاور حوضه فرونشست و محدوده قلعه سردار است. حرکات چرخشی یاد شده با خرد لرزه های ثبت شده و شواهد ژئوفیزیکی گزارش شده مورد تایید قرار می گیرد که نتیجه آن تقسیم یک پهنه ساختاری به مجموعه قطعات فعال (مرنجاب), غیرفعال (یخاب(, گرفتار (دریاچه نمک), و جدا مانده (دریاچه حوض سلطان) شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بوذری، سهیلا، و امامی، محمدهاشم. (1382). الگوی ساختار فرونشست قم- آران. علوم زمین، 11(50-49)، 62-77. SID. https://sid.ir/paper/31536/fa

Vancouver: کپی

بوذری سهیلا، امامی محمدهاشم. الگوی ساختار فرونشست قم- آران. علوم زمین[Internet]. 1382؛11(50-49):62-77. Available from: https://sid.ir/paper/31536/fa

IEEE: کپی

سهیلا بوذری، و محمدهاشم امامی، “الگوی ساختار فرونشست قم- آران،” علوم زمین، vol. 11، no. 50-49، pp. 62–77، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/31536/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.