مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,002

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منشا، پتروژنز و سن سنجی رادیومتری باتولیت پیچاقچی (شمال باختر ایران)

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 89

چکیده

 باتولیت پیچاقچی در شمال باختر ایران (35 کیلومتری جنوب خاور شهرستان شاهین دژ) واقع است. این باتولیت در پهنه ساختاری ایران مرکز قرار دارد و سنگهای پالئوزوئیک را بریده است. سن مطلق باتولیت پیچاقی به روش K-Ar, 74/20 میلیون سال تعیین شده که بیانگر زمان کرتاسه بالا - پالئوسن و رخداد تکتونیکی لارامید است. باتولیت پیچاقی از کوارتز دیوریت, تونالیت, گرانودیوریت و گوارتز مونزودیوریت تشکیل شده و کانیهای تیره آن بیوتیت و آمفیبول است. آنکلاوهای آن از گونه میکاشیست و کوارتزدیوریتهای ریزدانه در اندازه های مختلف می باشند. شواهد پتروگرافی حاکی از آن است که تحولات ماگمایی مخصوصا از نوع آلودگی باعث تغییر ترکیب اولیه ماگمای تشکیل دهنده این سنگها شده است. بررسی ژئوشیمیایی عناصر اصلی نشان می دهد در توده نفوذی پیچاقچی, مقادیر  Al203, Na20, K2O, FeO, بالا و مقادیر MgO, CaO, MnO, P2O5,TiO2 پایین است و ماگمای مولد سنگها, کالکو- آلکالن و متاآلومین بوده است. پارامترهای ژنتیکی این باتولیت با گرانیتهای تیپ "I" از گونه کالدونین قابل مقایسه است. بررسی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب در دیاگرامهای چند عنصری نشان می دهد که شیب متوسط منحنیها از عنصر K به سوی عنصر Cr است (از چپ به راست) که مشخصه تشکیل قسمت عمده ماگما از گوشه می باشد. تهی شدگی عناصر سازگار Ni, Cu,V  و غنی شدگی عناصر ناسازگار نشان می دهد که ماگمای مولد, فقط از ذوب گوشه حاصل نشده و در آن آلودگی رخ داده است. افت Nb می تواند در اثر اختلاط ماگمای پوسته ای و گوشته ای و یا در ارتباط با فرورانش باشد. افت Ti و قله Y نشان می دهد ماگمای اولیه مولد این باتولیت از گونه گرانیتهای نوع "I" بوده است. موقعیت تکتونیکی با تولیت پیچاقی با گرانیتوئیدهای قوس قاره ای (VAG) قابل مقایسه می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلقی، محمدحسین، و وثوقی عابدینی، منصور. (1382). منشا, پتروژنز و سن سنجی رادیومتری باتولیت پیچاقچی (شمال باختر ایران). علوم زمین، 11(50-49)، 78-89. SID. https://sid.ir/paper/31531/fa

  Vancouver: کپی

  خلقی محمدحسین، وثوقی عابدینی منصور. منشا, پتروژنز و سن سنجی رادیومتری باتولیت پیچاقچی (شمال باختر ایران). علوم زمین[Internet]. 1382؛11(50-49):78-89. Available from: https://sid.ir/paper/31531/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین خلقی، و منصور وثوقی عابدینی، “منشا, پتروژنز و سن سنجی رادیومتری باتولیت پیچاقچی (شمال باختر ایران)،” علوم زمین، vol. 11، no. 50-49، pp. 78–89، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/31531/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )