مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1395 | دوره:26 | شماره:102
صفحه شروع:207 | صفحه پایان:220

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنگ نگاری، منشأ و تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 220

چکیده

 کمپلکس نفوذی خونرنگ به عنوان یکی از بزرگ ترین کمپلکس های موجود در بخش جنوبی پهنه سنندج- سیرجان, در شمال باختری شهرستان جیرفت در استان کرمان جای گرفته است. این کمپلکس از مجموعه ای از سنگ های اسیدی و حدواسط مانند دیوریت, کوارتزدیوریت, تونالیت, گرانودیوریت, گرانیت و اعضای مافیک تر مانند هورنبلندگابرو و میکروگابرو تشکیل یافته است. مطالعات صحرایی همراه با شواهد کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که کمپلکس نفوذی خونرنگ در سری کالک آلکالن جای می گیرد و اعضای فلسیک این مجموعه از نوع متاآلومینوس تا کمی پرآلومینوس و از نوع I هستند. نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نمونه های مورد مطالعه نسبت به گوشته اولیه, غنی شدگی از عناصر سنگ دوست با شعاع یونی بزرگ (LILE) مانند Rb,Cs  و K و نیز کاهیدگی از عناصر با قدرت یونی زیاد (HFSE) مانند Ti, Ta و Nb را نشان می دهند که از ویژگی های اصلی ماگماهای مرتبط با فرورانش است. بر پایه شواهد ژئوشیمیایی, به نظر می رسد بخش مافیک در اثر ذوب گوه گوشته ای متاسوماتیسم شده رخ داده باشد, اما بخش فلسیک در اثر ذوب سنگ های متابازیک پوسته زیرین به علت تزریق ماگماهای مافیک مشتق از گوشته ایجاد شده است. تشکیل این سنگ ها می تواند به دلیل فرورانش پوسته اقیانوسی نوتتیس به زیر خرده قاره ایران مرکزی در زمان ژوراسیک میانی, در یک محیط کمان آتشفشانی بوده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی