مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

223

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه سیستماتیک و زیست بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین، بلوک طبس (برش زلدو)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 گروه انارک با سازند های زلدو ( قزلین-آسلین) و سازند تیغ معدنو (ساکمارین) در ازبک کوه (ایران مرکزی) بیش از 180 متر ضخامت دارد که شامل کنگلومرا, شیل, ماسه سنگ, ماسه سنگ آهکی, آهک و بین لایه های دولومیتی است. در توالی های سازند زلدو, تجمع گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi Flü gel, 1995 در دو افق با فراوانی زیاد در بخش بالایی لایه های قزلین وجود دارد. این اجتماع مرجانی بر اساس نوع فونا, تنوع و فراوانی, آرایش کورالیت ها و نیز میکروفاسیس رخساره های رسوبی, بیانگر زیستگاه دیرینه مرجانی سطح پایین (تیپ A و زون اکولوژیکی A2)" است؛ این زیستگاه معرف شرایط سخت اکولوژیکی است که تنها تعداد معدودی از مرجان های منفرد می توانستند عوامل محدودکننده موثر بر زندگی مرجان ها را تحمل کنند. بر اساس مطالعات میکروفاسیس, محیط زندگی این اجتماع مرجانی در نواحی تپه های ماسه ای و حاشیه تپه های ماسه ای (لاگون به سمت تپه های ماسه ای و دریای باز به سمت تپه های ماسه ای) در یک پلاتفرم کم عمق تشخیص داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بادپا، مهدی، یاراحمدزهی، حامد، و خاکسار، کاوه. (1398). مطالعه سیستماتیک و زیست بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین, بلوک طبس (برش زلدو). علوم زمین، 29(113 )، 65-74. SID. https://sid.ir/paper/31387/fa

  Vancouver: کپی

  بادپا مهدی، یاراحمدزهی حامد، خاکسار کاوه. مطالعه سیستماتیک و زیست بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین, بلوک طبس (برش زلدو). علوم زمین[Internet]. 1398؛29(113 ):65-74. Available from: https://sid.ir/paper/31387/fa

  IEEE: کپی

  مهدی بادپا، حامد یاراحمدزهی، و کاوه خاکسار، “مطالعه سیستماتیک و زیست بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین, بلوک طبس (برش زلدو)،” علوم زمین، vol. 29، no. 113 ، pp. 65–74، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/31387/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی