مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,935

دانلود:

927

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آلودگی خاک حاشیه خیابان های شهری به سرب و کادمیوم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد. بخشی از آلودگی که از طرف حمل و نقل و راهها به محیط وارد می شود مربوط به آلاینده های فلزات سنگین همچون سرب و کادمیوم است. هدف این تحقیق, بررسی میزان و روند توزیع آلاینده های سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان های شهری است. بدین منظور چهار سایت در حاشیه خیابان های شهر اصفهان انتخاب شدند و در آنها نمونه های خاک در سطح (0 تا 5 سانتیمتر) و در عمق (50 تا 55 سانتیمتر) تا فاصله 50 متری از لبه خیابان ها برداشت شدند. نتایج بررسی آماری داده های مربوط به مقادیر سرب و کادمیوم نمونه ها نشان داد که خاک حاشیه خیابان ها به فلزات سنگین آلوده بوده, به طوری که استاندارد حداکثر مجاز این فلزات در خاک کشاورزی را تامین نمی کند. مشاهده شد که غلظت سرب و کادمیوم خاک در هر سایت با افزایش فاصله از لبه خیابان به طور غیر خطی کاهش می یابد از تحلیل رگرسیون داده های نرمال شده غلظت سرب و کادمیوم, مدل رگرسیون لگاریتمی, به عنوان الگوی مناسبی برای توزیع غلظت این فلزات در خاک حاشیه خیابان ها شناسایی شد. نتایج این تحقیق می تواند در معماری و طراحی شهری, برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سامانی مجد، سعید، تائبی، امیر، و افیونی، مجید. (1386). آلودگی خاک حاشیه خیابان های شهری به سرب و کادمیوم. محیط شناسی، 33(43)، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/3077/fa

  Vancouver: کپی

  سامانی مجد سعید، تائبی امیر، افیونی مجید. آلودگی خاک حاشیه خیابان های شهری به سرب و کادمیوم. محیط شناسی[Internet]. 1386؛33(43):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/3077/fa

  IEEE: کپی

  سعید سامانی مجد، امیر تائبی، و مجید افیونی، “آلودگی خاک حاشیه خیابان های شهری به سرب و کادمیوم،” محیط شناسی، vol. 33، no. 43، pp. 1–10، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3077/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی