مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی | سال:1389 | دوره:18 | شماره:90 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

728

دانلود:

407

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری برمبانی اخلاق و اخلاق پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 80

چکیده

 مقدمه و هدف: اخلاق پزشکی قلمروی است که چهار حوزه مهم, یعنی: فلسفه, پزشکی, فقه و حقوق در آن باید مدنظر قرارگیرد. هدف اخلاق پزشکی, حل دشواری های اخلاقی خاص است که به واسطه عمل پزشکی و تحقیق های زیست شناسی به وجودمی آید. پرداختن به اخلاق پزشکی به تحلیل مفاهیم اخلاقی و تدوین نظامی بر اساس آن نیاز جدی دارد؛ برای نیل به این هدف, شناخت مبانی و فلسفه اخلاق, قدم اساسی و اولیه است. پزشکان, با توجه به اینکه نه فیلسوف اند و نه دین شناس یا حقوقدان, به شناخت و آشنایی دقیق با بحث های فلسفی و دین شناختی مسایل اخلاقی نیازدارندتاتصمیم گیری های آنها بر مبنای پایه های درستی صورت گیرد. کمبود چنین مباحثی در اخلاق پزشکی, دلیل اصلی نگارش این مقاله است.نتیجه گیری: در این مقاله با مرور منابع معتبر, مبانی و فلسفه اخلاق بررسی و تلاش شده به سوال های زیر پاسخ داده شد.-1 تعریف مفاهیم اخلاقی چیست؟؛ 2- منشا پیدایش احکام و دستورهای اخلاقی چیست؟؛ 3- مفهوم خوب و بد یا حسن و قبح چیست؟؛ 4- اصل در جملات اخلاقی انشا است یا اخبار؟ به عبارت دیگر, گزاره های اخلاقی جعل می شوند یا کشف؟؛ 5- معیار فعل اخلاقی, وظیفه, غایت و نتیجه, سود و منفعت, تمجید دیگران, لذت, فضیلت و یا ... است؟؛ 6- عناصر ارزشمند در عملی اخلاقی کدامند؟؛ 7- شرایط مسوولیت اخلاقی چیست؟, 8- رابطه اخلاق باحوزه های مرتبط چیست؟ 9- روش مطلوب اخلاقی کدامست؟ 10- هدف اخلاق چیست؟ و در انتهابه مبنای اخلاق پزشکی ازدیدنویسندگان مقاله بطورمختصراشاره شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID