مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,016

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مشابه سازی عددی جریان ضربانی خون با دو رفتار نیوتنی و غیرنیوتنی در رگ دچار عارضه تصلب شرایین

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 28

چکیده

 شروع وشیوع بیماری تصلب شرایین شدیدا تحت تاثیر عوامل همودینامیک و هندسی است و در اثر مانعی در عبور جریان خون دچار دگرگونی می شود. اغلب بیماریهای عروقی از جمله تصلب شرایین (AS) در نقاطی از شریان ها رخ می دهند که جریان سیال از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و دینامیک جریان خون, نقش مهمی در مراحل مختلف این بیماریها دارد. تصلب شرایین در نواحی ای از قبیل شریان کرونر, انشقاق آئورت, کاروتید و شریانهای اندام تحتانی بیشتر از جاهای دیگر روی می دهد. چرا که این مناطق تحت الگوی جریان پیچیده ای قرار دارند. در طول سه دهه گذشته, تحقیقات تجربی و نظری فراوانی برای مطالعه نقش و اثر عامل همودینامیک خون در تشکیل رسوب جداره عروق انجام شده و بر مبنای یافته های موجود مشخص گردیده که تشکیل رسوب در جداره عروق بستگی زیادی به سرعت سیال در عروق و همچنین مقادیر تنش بر شی دیواره دارد. در این تحقیق, ما اثر یک گرفتگی موضعی را در رگ کاروتید به روی جریان خون و به صورت عددی با حل معادلات ناویر - استوکس بررسی کردیم. در همین راستا, پروفیل سرعت در نقاط و لحظات مختلف سیکل ضربان, نقاط جدایی و بازگشت مجدد جریان به دیواره, طول پایداری جریان و همچنین تغییرات تنش بر شی بر روی دیواره در طول مجرا را برای دو سیال نیوتنی و غیرنیوتنی نشان داده و با یکدیگر مقایسه کرده ایم. در آخر تاثیر درصد گرفتگی بر روی نقاط جدایی وبازگشت مجدد جریان به دیواره را برای دو سیال نیوتنی و غیرنیوتنی بیان و مقایسه کردیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توکلی گلپایگانی، علی، نجاریان، سیامک، و فیروزی، فرامرز. (1382). مشابه سازی عددی جریان ضربانی خون با دو رفتار نیوتنی و غیرنیوتنی در رگ دچار عارضه تصلب شرایین. دانشور پزشکی، 11(47)، 23-28. SID. https://sid.ir/paper/30664/fa

  Vancouver: کپی

  توکلی گلپایگانی علی، نجاریان سیامک، فیروزی فرامرز. مشابه سازی عددی جریان ضربانی خون با دو رفتار نیوتنی و غیرنیوتنی در رگ دچار عارضه تصلب شرایین. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛11(47):23-28. Available from: https://sid.ir/paper/30664/fa

  IEEE: کپی

  علی توکلی گلپایگانی، سیامک نجاریان، و فرامرز فیروزی، “مشابه سازی عددی جریان ضربانی خون با دو رفتار نیوتنی و غیرنیوتنی در رگ دچار عارضه تصلب شرایین،” دانشور پزشکی، vol. 11، no. 47، pp. 23–28، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30664/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.