مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,003

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین میزان فراوانی علائم بیماریهای آسم، رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان 12-14 ساله شهر کاشان در سال تحصیلی 1377-78

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

چکیده

آسم, رینیت آلرژیک و اگزما بیماریهایی هستند که تفاوتهای چشمگیری درباره فراوانی آنها در کشورها و مناطق مختلف جهان گزارش می شود. در همین باره, مطالعه بین المللی آسم و آلرژی ها در کودکان (ISAAC) به منظور تهیه روش استانداردی برای تعیین فراوانی بیماری های مذکور در مناطق مختلف پایه ریزی شده است. مقایسه نسبت فراوانی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به یافتن عوامل موثر در ایجاد این بیمارها کمک کند. به منظور انجام مطالعه توصیفی در این خصوص, پرسشنامه کتبی توسط 3000 دانش آموز سوم راهنمایی 12-14 ساله شهر کاشان در پاییز سال 1377 تکمیل گردید. فراوانی خس خس در طی زندگی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی به ترتیب 20.6 و 28.2 درصد و فراوانی خس خس در 12 ماه گذشته در دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب 12.3 و 16.6 درصد بوده است. در حالیکه فراوانی آسم تشخیص داده شده توسط پزشک در دختران و پسران مزبور به ترتیب 1.6 و 1.8 درصد گزارش شد که اختلاف قابل توجهی را با علائم گزارش شده نشان می دهد. فراوانی علائم رینیت (عطسه, گرفتگی و آبریزش بینی) در طی زندگی در دختران و پسران سوم راهنمایی به ترتیب 24.6 و 34.6 درصد و ضایعات پوستی خارش دار مزمن در طی زندگی دانش اموزان سوم راهنمایی دختر و پسر به ترتیب 8.2 درصد و 11 درصد گزارش شد. بیماریهای آلرژیک در این منطقه شایع و فراوانی آنها شبیه به سایر مناطق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است. فراوانی آسم تشخیص داده شده توسط پزشک در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده به وسیله همین روش, درصد پایینی را نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قرگزلو، محمد، خلیلی، سیمین، حلاج مفرد، محمد، محمدزاده، ربابه، کریمی، بهزاد، هنرمند، مجید، جعفری، حسین، موسوی، سیدغلامعباس، و گلکاری، حمید. (1382). تعیین میزان فراوانی علائم بیماریهای آسم, رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان 12-14 ساله شهر کاشان در سال تحصیلی 1377-78. دانشور پزشکی، 11(47)، 49-56. SID. https://sid.ir/paper/30657/fa

Vancouver: کپی

قرگزلو محمد، خلیلی سیمین، حلاج مفرد محمد، محمدزاده ربابه، کریمی بهزاد، هنرمند مجید، جعفری حسین، موسوی سیدغلامعباس، گلکاری حمید. تعیین میزان فراوانی علائم بیماریهای آسم, رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان 12-14 ساله شهر کاشان در سال تحصیلی 1377-78. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛11(47):49-56. Available from: https://sid.ir/paper/30657/fa

IEEE: کپی

محمد قرگزلو، سیمین خلیلی، محمد حلاج مفرد، ربابه محمدزاده، بهزاد کریمی، مجید هنرمند، حسین جعفری، سیدغلامعباس موسوی، و حمید گلکاری، “تعیین میزان فراوانی علائم بیماریهای آسم, رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان 12-14 ساله شهر کاشان در سال تحصیلی 1377-78،” دانشور پزشکی، vol. 11، no. 47، pp. 49–56، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30657/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.