مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

613

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی اشرشیاکلی های تولید کننده توکسین شیگا در میان جمعیت استانهای مازندران و گلستان

نویسندگان

ببری شیرین

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 3268 نمونه مدفوع که به طور تصادفی از جمعیت دو استان ایران (مازندران و گلستان) انتخاب شده بودند از نظر اشرشیاکلی های تولید کننده توکسین شیگا (Shigatoxin producing E.coli : STEC) از طریق روش استخراج به وسیله پلی میکسین B مورد بررسی قرار گرفتند. فنوتیپ عدم تخمیر سوربیتول (Non-Sorbitol fermentation: NSF) و آگلوتیناسیون با آنتی سرم های O157:H7 برای جستجو و تعیین این سروتیپ مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه 0.7 درصد از جمعیت به STEC آلوده بودند که هیچ کدام از سویه ها به سروتیپ O157:H7 تعلق نداشتند. بچه های کمتر از 6 سال بیش از همه در معرض خطر عفونت با STEC قرار داشتند (P<0.05) به علاوه ارتباط معناداری بین عفونت STEC و اسهال مشاهده گردید. (P<0.001) الگوی توزیع عفونت STEC در جمعیت عموما تصادفی بود, اگر چه یک نوع توزیع خوشه ای نیز مشاهده گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اصلانی، محمدمهدی، بادامی، ناصر، و محمودی، محمود. (1382). مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی اشرشیاکلی های تولید کننده توکسین شیگا در میان جمعیت استانهای مازندران و گلستان. دانشور پزشکی، 11(47)، 1-8. SID. https://sid.ir/paper/30653/fa

  Vancouver: کپی

  اصلانی محمدمهدی، بادامی ناصر، محمودی محمود. مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی اشرشیاکلی های تولید کننده توکسین شیگا در میان جمعیت استانهای مازندران و گلستان. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛11(47):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/30653/fa

  IEEE: کپی

  محمدمهدی اصلانی، ناصر بادامی، و محمود محمودی، “مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی اشرشیاکلی های تولید کننده توکسین شیگا در میان جمعیت استانهای مازندران و گلستان،” دانشور پزشکی، vol. 11، no. 47، pp. 1–8، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30653/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )