مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

781

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر استخوان تیبیای بی حرکت شده خرگوش

نویسندگان

کتابچی علی اصغر

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 6

چکیده

 بافت استخوانی در استئوپوروز ناشی از بی حرکتی, در نتیجه فقدان فعالیت عضلانی و کاهش تحمل وزن از بین می رود. تحقیقات انجام شده مویدآثار بیواستیمولیتوری لیزر کم توان است. هدف تحقیق حاضر, بررسی اثر لیزر کم توان بر استخوان بی حرکت شده خرگوش است. 15 راس خرگوش نر بالغ سالم به سه گروه مساوی شاهد, تجربی, طبیعی تقسیم شدند. تحت بیهوشی عمومی, مفاصل ران, زانو و مچ دست راست خرگوش های گروه های شاهد و تجربی با انجام گچ گیری بی حرکت شد. در هفته اول بعد از گچ گیری هیچگونه تیماری روی خرگوش های گروه شاهد و تجربی انجام نشد. در هفته دوم, پنج جلسه و در هفته های سوم تا ششم, سه جلسه, لیزر کم توان هلیوم نئون با دانسیته انرژی 13.5J/cm2 به یک نقطه ثابت استخوان تیبیای خرگوش های گروه تجربی تابیده شد. خرگوشهای گروه طبیعی به مدت مشابه خرگوشهای گروه شاهد و تجربی آزادانه و بدون اعمال گچ گیری به سر بردند. در انتهای هفته ششم, همه خرگوش ها به وسیله کلروفورم کشته شدند و از نقطه محل تابش در گروه تجربی و از نقطه مشابه در خرگوشهای گروه شاهد و طبیعی نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها جهت مطالعه به وسیله میکروسکوپ نوری آماده شدند. ضخامت تنه استخوان در هر سه گروه, با واحد میکرون اندازه گیری و به روش آنالیز واریانس باهم مقایسه شدند. تغییرات هیستولوژیک مشاهده شده در گروه ها ثبت شد. ضخامت تنه استخوان در گروه طبیعی 10.9±184.6 وبیشتر از گروه شاهد (18±136.6) و تجربی (6.4±171) بود. بین گروه طبیعی و شاهد و تجربی و شاهد اختلاف معنادار مشاهده شد. در گروه شاهد, الگوی سیستم های هاووس مشاهده گردید, ولی درون تعداد قابل توجهی از مجاری هاورس و لاکوناهای آن, عروق خونی و استئوسیت مشاهده نشد. در گروه تجربی, پریوست به طور مشخص ضخیم تر و سیستم های هاورس نامنظم بودند و درون مجاری هاورس, گلبول قرمز و استئوسیت وجود داشت. تابش لیزر کم توان هلیوم نئون به استخوان تیبیای بی حرکت شده خرگوش ها, آثار سوء بی حرکتی را خنثی و ضخامت پریوست و فعالیت ریمادلینگ آن را افزایش داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیات، محمد، رخشان، محمد، و باغستانی، احمدرضا. (1382). تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر استخوان تیبیای بی حرکت شده خرگوش. دانشور پزشکی، 11(49)، 1-6. SID. https://sid.ir/paper/30569/fa

  Vancouver: کپی

  بیات محمد، رخشان محمد، باغستانی احمدرضا. تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر استخوان تیبیای بی حرکت شده خرگوش. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛11(49):1-6. Available from: https://sid.ir/paper/30569/fa

  IEEE: کپی

  محمد بیات، محمد رخشان، و احمدرضا باغستانی، “تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر استخوان تیبیای بی حرکت شده خرگوش،” دانشور پزشکی، vol. 11، no. 49، pp. 1–6، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30569/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.