مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,432

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تحلیل خوشه ای در طبقه بندی شاخص های توسعه یافتگی کشورها

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 119

چکیده

 تاکنون در مورد اندازه گیری سطح توسعه یافتگی کشورها و عواملی که نقش تاثیر پذیر از توسعه یا تاثیر گذار بر آن دارند بحث فراوان صورت گرفته که البته تعریف و نتیجه واحدی در این باره حاصل نشده است. برای تشخیص این گونه عوامل و تعیین میزان نقش هر یک از آن ها در توسعه, دیدگاه های مختلفی در علوم اجتماعی, اقتصادی و سیاسی و ... وجود دارد, لکن بدیهی است که تقریبا کلیه این دیدگاه ها برای روش خود بی نیاز از آمار و ارقام و تکنیک های تحلیل آن نیستند.در این مقاله نیز تلاش شده تا با به کارگیری روش آماری تحلیل خوشه ای و شاخص های توسعه تعیین شود که کدام شاخص ها با یکدیگر رابطه نزدیک دارند و کدام شاخص ها در تضاد و فاصله با هم هستند. به نظر می رسد در صورت حصول به چنین نتیجه ای, سیاستگذاری برای دستیابی به اهداف توسعه تسهیل شود. لذا در مقاله حاضر 24 شاخص توسعه با توجه به داده های مربوط به 62 کشور دسته بندی و تحلیل شده اند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

علی احمدی، علیرضا، و قاضی نوری، سیدسپهر. (1381). کاربرد تحلیل خوشه ای در طبقه بندی شاخص های توسعه یافتگی کشورها. دانشور پزشکی، 10(42)، 107-119. SID. https://sid.ir/paper/30549/fa

Vancouver: کپی

علی احمدی علیرضا، قاضی نوری سیدسپهر. کاربرد تحلیل خوشه ای در طبقه بندی شاخص های توسعه یافتگی کشورها. دانشور پزشکی[Internet]. 1381؛10(42):107-119. Available from: https://sid.ir/paper/30549/fa

IEEE: کپی

علیرضا علی احمدی، و سیدسپهر قاضی نوری، “کاربرد تحلیل خوشه ای در طبقه بندی شاخص های توسعه یافتگی کشورها،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 42، pp. 107–119، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30549/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )