مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

736

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر Action Potential Simulation Therapy در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی اسکلتی در بیماران

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 26

چکیده

 مقدمه: مشکلات عضلانی استخوانی از علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه های بیماری های داخلی است و درد, مهم ترین علامت آن ها به حساب می آید. جهت کاهش درد این بیماران از روش های مختلف فیزیوتراپی استفاده می شود که ای.پی.اس.تراپی (Action Potential Simulation Therapy) یکی از جدیدترین روش ها است. در این مطالعه سعی داشیتم اثر ای.پی.اس.تراپی را در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی استخوانی نشان دهیم.روش کار: در 47 بیمار با درد ناشی از مشکلات عضلانی استخوانی مختلف ای.پی.اس. تراپی در 6 جلسه 16 دقیقه ای روزانه با شدت جریان 0.7-1.2 mA صورت گرفت و درد از طریق VAS و ناتوانی با استفاده از وضعیت کلی کارکرد Global Functional Status (ACR) و تسکین درد به روش VAS قبل و بعد از ای.پی.اس.تراپی بررسی گردید.نتایج: روش ای.پی.اس.تراپی باعث کاهش درد بیماران (p<0.001) و بهبود ناتوانی, وضعیت کلی کارکرد (p<0.001) GFS و نیز باعث تسکین درد (p<0.005) گردید, ولی در میزان بهبودی درد این بیماران توسط ای.پی.اس.تراپی با سطح تحصیلات و طول مدت بیماری و سابقه قبلی فیزیوتراپی رابطه معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: بنابراین, این روش درمانی به عنوان یک راه کاهش درد به بیماران با دردهای عضلانی استخوانی توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریعت پناهی، شمسا، و مهدی برزی، داریوش. (1387). اثر Action Potential Simulation Therapy در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی اسکلتی در بیماران. دانشور پزشکی، 16(77)، 23-26. SID. https://sid.ir/paper/30461/fa

  Vancouver: کپی

  شریعت پناهی شمسا، مهدی برزی داریوش. اثر Action Potential Simulation Therapy در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی اسکلتی در بیماران. دانشور پزشکی[Internet]. 1387؛16(77):23-26. Available from: https://sid.ir/paper/30461/fa

  IEEE: کپی

  شمسا شریعت پناهی، و داریوش مهدی برزی، “اثر Action Potential Simulation Therapy در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی اسکلتی در بیماران،” دانشور پزشکی، vol. 16، no. 77، pp. 23–26، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30461/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی