مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

772

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آتروپین عضلانی به عنوان پره مدیکاسیون در میزان عوارض اینداکشن واکستوباسیون تراشه در شیرخواران

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 32

چکیده

 ما 120 بیمار زیر یکسال را که به طور تصادفی نیمی از آنها نیم ساعت قبل از بیهوشی µg/kg 20 میکرو گرم برکیلوگرم آتروپین عضلانی گرفته اند (گروه( A و نیمی هم هیچ پرمدیکاسیونی نگرفته اند (گروه (B مورد مطالعه قرار دادیم. تمام بیماران با یک روش بیهوشی استاندارد, شامل اینداکشن با گاز بیهوشی هالوتان که با آتراکوریوم 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم و اینتوباسیون تراشه و )PPV ونتیلاسیون با فشار مثبت) ادامه می یافت, اداره می شدند. مانیتورینگ حین بیهوشی شامل ضربان قلب, درجه اشباع اکسیژن شریانی و وضعیت راههای هوایی هنگام اینداکشن و خاتمه بیهوشی بود. شیوع کاهش اشباع اکسیژن شریانی به 94 درصد یا کمتر در هنگام اینداکشن و خاتمه بیهوشی در هر دو گروه مشابه بود (30.5 درصد در هنگام اینداکشن و 39 درصد در هنگام اکستوباسیون در گروه A و 31 درصد هنگام اینداکشن و 41 درصد هنگام اکستوباسیون در گروه .(B عوارض راههای هوایی در گروه B هنگام انتیوباسیون 25 درصد و در هنگام اکستوباسیون 45 درصد بود که در مقایسه با گروه A که 9 درصد در هنگام انتیوباسیون و 25 درصد هنگام اکستوباسیون بود, به طور معناداری بیشتر بود .(P.Value<0.015) میانگین ضربان قلب هنگام اینداکشن و در حین عمل در گروهی در آتروپین گرفتند به طور وضوح بالاتر بود (P<=0.015) شیوع برادیکاردی افت بیش از 20 درصد در ضربان قلب پایه هنگام اینداکشن در گروه B بیشتر بود (23 درصد در گروه B و 10 درصد در گروه (A اما خیلی مهم ومشکل ساز نبود. عقیده ما براین است که شیوع عوارض راههای هوایی در هنگام اینداکشن و امرجنس در گروهی که آتروپین پرمد گرفتند, کمتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خسروضمیری، حمید، و حق بین، محمدعلی. (1382). تاثیر آتروپین عضلانی به عنوان پره مدیکاسیون در میزان عوارض اینداکشن واکستوباسیون تراشه در شیرخواران. دانشور پزشکی، 10(46)، 27-32. SID. https://sid.ir/paper/30449/fa

  Vancouver: کپی

  خسروضمیری حمید، حق بین محمدعلی. تاثیر آتروپین عضلانی به عنوان پره مدیکاسیون در میزان عوارض اینداکشن واکستوباسیون تراشه در شیرخواران. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛10(46):27-32. Available from: https://sid.ir/paper/30449/fa

  IEEE: کپی

  حمید خسروضمیری، و محمدعلی حق بین، “تاثیر آتروپین عضلانی به عنوان پره مدیکاسیون در میزان عوارض اینداکشن واکستوباسیون تراشه در شیرخواران،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 46، pp. 27–32، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30449/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.