مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

862

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تحریک آنزیم نیتریک اکساید سینتاز در هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat) بر شرطی شدن القایی مورفین

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 74

چکیده

 اپیوییدها موادی هستند که اساسا از طریق فعال کردن سیستم دوپا مینرژیک باعث القای پاداش می شوند و در روندهای یادگیری نیز دخالت دارند. سیستم لیمبیک, به ویژه هیپوکامپ, در روند یادگیری نقشی اصلی بر عهده دارد. نیتریک اکساید به عنوان یک پیام رسان عصبی در پدیده های رفتاری موثر است. در تحقیق حاضر آثار تحریک و مهار آنزیم نیتریک اکساید سینتاز در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat) بر شرطی شدن مکانی ناشی از مورفین بررسی گردید. حیوانات با تزریق مقادیر مختلف مورفین (0.5-10 میلی گرم بر کیلوگرم), طی سه روز, شرطی شدند. 0.3-3 میکروگرم عوامل تحریک کننده و مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سینتاز (به ترتیب ال- آرژنین و L-NAME) به طور مکرر (روزانه یکبار, طی سه روز) و یا فقط یک بار (روز آزمون) به طریقه داخل هیپوکامپی در حیوانات تحت مطالعه تزریق گردید.نتایج این تحقیق نشان داد: ال- آرژینین با روش موجود باعث تقویت اثر مورفین (شرطی شدن مکانی) می شود. در بیان علت تقویت پاسخ شرطی کنندگی مکان القایی مورفین می توان به نقش نیتریک اکساید در رهایش دوپامین اشاره کرد که به این ترتیب اثر مشاهده شده قابل توجیه خواهد بود. L-NAME بر مبنای نتایج این تحقیق, با مورفین در شرطی شدن مکانی تداخل نشان نداد. نتایج حاضر بر نقش احتمالی نیتریک اکساید در هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ در شرطی شدن مکانی ناشی از مورفین دلالت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمی، منیژه، صحرایی، هدایت، زرین دست، محمدرضا، و سپهری، حوری. (1382). اثر تحریک آنزیم نیتریک اکساید سینتاز در هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat) بر شرطی شدن القایی مورفین. دانشور پزشکی، 10(46)، 69-74. SID. https://sid.ir/paper/30445/fa

  Vancouver: کپی

  کرمی منیژه، صحرایی هدایت، زرین دست محمدرضا، سپهری حوری. اثر تحریک آنزیم نیتریک اکساید سینتاز در هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat) بر شرطی شدن القایی مورفین. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛10(46):69-74. Available from: https://sid.ir/paper/30445/fa

  IEEE: کپی

  منیژه کرمی، هدایت صحرایی، محمدرضا زرین دست، و حوری سپهری، “اثر تحریک آنزیم نیتریک اکساید سینتاز در هیپوکامپ موش آزمایشگاهی بزرگ (Rat) بر شرطی شدن القایی مورفین،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 46، pp. 69–74، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30445/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )