مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

776

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تابع بقای 5 ساله بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در سالهای 1374 تا 1379

نویسندگان

تست -

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 68

چکیده

 کلیه ها در برابر آسیبهای حاد توانایی به دست آوردن مجدد عملکرد خود را دارند, ولی در برابر آسیبهای طولانی که سبب تخریب پیشرونده و غیرقابل برگشت و کاهش توده نفرونها می شود, اعمال حیاتی خود را از دست می دهند و کاهش شدید توده نفرونها سبب اورمی می گردد. اورمی به عنوان یک مرحله نهایی غیرقابل برگشت زمانی است که قسمت اعظم یا تمام تظاهرات نامطلوب مربوط به نارسایی مزمن هم به صورت بالینی و هم به صورت بیوشیمیایی آشکار شده باشد. بیمارانی که دچار این مشکل شوند ناگریز به انجام دیالیز هستند. متاسفانه ابعاد بیماری و عوارض دیالیز در این بیماران مورد بررسی آماری قرار نگرفته, اما تعیین مدلهای مناسب آماری در تصمیم گیری بهتر پزشک و بیمار سود بخش خواهد بود. بدین علت تحقیقی با حضور 133 بیمار که از خدمات دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در فاصله سالهای 1374 تا 1379 استفاده کرده اند انجام شده تا تابع بقای بیماران محاسبه گردد. روش آماری مورد استفاده جدول طول عمر و کاپلان مایر بوده و از آزمون تکمیلی لگ رتبه نیز استفاده گردیده است. در این تحقیق, متغیرهای سن, جنس, میزان تحصیلات و گروه خونی بررسی شده که نتایج بیانگر میانگین سنی 52.2 سال و توزیع جنسی 47.4 درصد زن و 52.6 درصد مرد است. مدل کاپلان مایر تابع باقی یک ساله را 0.8 , دوساله 0.75 , سه ساله را 0.69 , چهارساله را 0.65 و پنج ساله را 0.59 برآورد کرده است. همچنین بین جنس, سطح تحصیلات و گروه خونی اختلاف معناداری وجود نداشته, اما در مورد سن این تفاوت معنادار بوده (P=0.0223) که بیانگر طول عمر بالاتر در افراد زیر 60 سال است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاظمی، هادی، و فلاح، نادر. (1382). تعیین تابع بقای 5 ساله بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در سالهای 1374 تا 1379. دانشور پزشکی، 10(46)، 65-68. SID. https://sid.ir/paper/30443/fa

  Vancouver: کپی

  کاظمی هادی، فلاح نادر. تعیین تابع بقای 5 ساله بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در سالهای 1374 تا 1379. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛10(46):65-68. Available from: https://sid.ir/paper/30443/fa

  IEEE: کپی

  هادی کاظمی، و نادر فلاح، “تعیین تابع بقای 5 ساله بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در سالهای 1374 تا 1379،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 46، pp. 65–68، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30443/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.