مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,282

دانلود:

566

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 44

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی رابطه عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیستها و کشتی گیران است. بدین منظور 157 ورزشکار (81 فوتبالیست و 76 کشتی گیر) عضو باشگاههای دسته اول شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش عزت نفس ورزشکاران از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و برای سنجش موفقیت ورزشی آنها از مقیاس موفقیت ورزشی استفاده شد. مقیاس عزت نفس توسط آزمودنی ها و مقیاس موفقیت ورزشی توسط مربیان ورزشکاران تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین عزت نفس و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد, بین عزت نفس و موفقیت ورزشی کشتی گیران همبستگی مثبت مشاهده شد, بین عزت نفس و موفقیت ورزشی فوتبالیستها همبستگی وجود دارد و عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته فوتبال پیش از عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته کشتی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بشارت، محمدعلی، عباسی، غلامرضا، و شجاع الدین، سیدصدرالدین. (1381). بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ‌ها و کشتی ‌گیران . حرکت، -(پیاپی 12)، 31-44. SID. https://sid.ir/paper/30317/fa

  Vancouver: کپی

  بشارت محمدعلی، عباسی غلامرضا، شجاع الدین سیدصدرالدین. بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ‌ها و کشتی ‌گیران . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 12):31-44. Available from: https://sid.ir/paper/30317/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی بشارت، غلامرضا عباسی، و سیدصدرالدین شجاع الدین، “بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ‌ها و کشتی ‌گیران ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 12، pp. 31–44، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30317/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی