مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,398

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 74

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی آثار حذف تمرینات وزنه (مقاومتی) در فصل مسابقه برعملکرد(سرعت دویدن, قدرت و توان بی هوازی) دوندگان سرعت می باشد. در ابتدای تحقیق با آزمون اولیه روی 30 ورزشکار مبتدی 16تا20 ساله که به طور تصادفی انتخاب شده بودند. شاخص های سرعت, قدرت و توان بی هوازی اندازه گیری شدند و پس از طی 12 هفته تمرینات با وزنه و دویدن از هر 30 نفر پیش آزمون به عمل آمد و نمونه ها برحسب زمان دوی سرعت 100 متر به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند و تمرینات با وزنه به مدت 4 هفته از برنامه تمرینی گروه تجربی حذف شد و آنها یک دوره بی تمرینی وزنه را تجربه کردند. گروه کنترل به تمرینات وزنه همراه با دویدن ادامه دادند. پس از 4 هفته بی تمرینی وزنه پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. در این تحقیق بی تمرینی وزنه, متغیر مستقل و تغییرات عملکردی دوندگان متغیر وابسته بود که برای اندازه گیری آن از آزمونهای دوی 45 و 100متر, اسکات, پرس سینه, پرش عمودی استفاده شد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون های t مستقل و وابسته استفاده شد. توقف تمرینات با وزنه در گروه تجربی مانع بهبود رکورد افراد در دویدن سرعت شد. حال آنکه در گروه کنترل که به تمرینات وزنه ادامه دادند سرعت دویدن بهبود پیدا کرد. با توجه به یافته های این تحقیق, استمرار تمرین با وزنه در فصل مسابقات برای دوندگان سرعت ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قراخانلو، رضا، رجبی، حمید، و آدینه فتح آبادی، سیدمحسن. (1381). بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت. حرکت، -(پیاپی 12)، 61-74. SID. https://sid.ir/paper/30316/fa

  Vancouver: کپی

  قراخانلو رضا، رجبی حمید، آدینه فتح آبادی سیدمحسن. بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت. حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 12):61-74. Available from: https://sid.ir/paper/30316/fa

  IEEE: کپی

  رضا قراخانلو، حمید رجبی، و سیدمحسن آدینه فتح آبادی، “بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 12، pp. 61–74، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30316/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی