مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

652

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 92

چکیده

 پیشرفت های جوامع صنعتی, موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سایز لیپوپروتیین با چگالی پایین (LDL), آپوپروتیینA1  و B به عنوان مهمترین عوامل بر بیماری های قلبی - عروقی مردان بزرگسال انجام گرفت. 23 نفر از کارکنان غیرفعال دانشگاه تربیت مدرس به عنوان آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه تجربی یا گواه قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و در هر جلسه حداقل به مدت 30 دقیقه فعالیتی با 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام می دادند. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که اندازه LDL در گروه تجربی افزایش معنی داری داشت (P≤0.001), اما در گروه گواه بدون تغییر باقی ماند (P=0.861). میزان ApoA-1 آزمودنی های دو گروه در طول 8 هفته تغییر معنی داری نشان نداد. در میزان ApoB دو گروه نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد. می توان گفت تغییرات عوامل خطرزای قلبی - عروقی به ویژه سایز LDL خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی آزمودنی های گروه تجربی را کاهش می دهد.بر همین اساس, برنامه های فعالیت بدنی با ویژگی تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر, می تواند با هدف پیشگیری از بروز بیماری قلبی - عروقی در بین افراد میانسال به کار گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوادی، ابراهیم، سیاه کوهیان، معرفت، قراخانلو، رضا، و ناظم، فرزاد. (1381). اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال . حرکت، -(پیاپی 14)، 69-92. SID. https://sid.ir/paper/30309/fa

  Vancouver: کپی

  جوادی ابراهیم، سیاه کوهیان معرفت، قراخانلو رضا، ناظم فرزاد. اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 14):69-92. Available from: https://sid.ir/paper/30309/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم جوادی، معرفت سیاه کوهیان، رضا قراخانلو، و فرزاد ناظم، “اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 14، pp. 69–92، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30309/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی