مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,410

دانلود:

356

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت

نویسندگان

پیمانی زاد حسین

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 140

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش, تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و ارتباط آن با موفقیت شغلی است. بدین منظور دو پرسشنامه الگوی رفتاری و موفقیت شغلی که در سال 1982 توسط ایوانسویچ و رادسیپ ساخته شده, مورد استفاده قرار گرفت. جامعه مورد نرظ در این پژوهش, شامل مدیران آموزشی (روسای دانشکده ها, مدیران گروه ها و معاونین آموزشی تربیت بدنی) و مدیران اجرایی (مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها) بود. نتایج تحقیق نشان داد که 86 درصد مدیران تیپ A,4.3  درصد تیپ B و 9.7 درصد تیپ X یا بینابین A و B بودند. از نظر موفقیت شغلی, 88 درصد مدیران موقعیت برد - برد را ترجیح داده و در زمره افراد موفقیت طلب قرار داشتند, 12 درصد نیز موقعیت برد - باخت را پذیرفته بودند. همچنین تحقیقات نشان داد که ارتباط ضعیفی (r=0.50) بین مدیران آموزشی تیپ A و موفقیت شغلی وجود دارد, اما ارتباط بین موفقیت شغلی و افراد تیپ B از نظر آماری معنادار بود. نتایج نشان داد که اکثر مدیران تربیت بدنی از نظر شخصیتی تیپ A بوده و علی رغم اینکه از ویژگی های بارز افراد این تیپ موفقیت طلبی است, اما ارتباط بسیار ضعیفی با موفقیت شغلی داشتند. از طرفی افراد تیپ B که در اقلیت قرار داشتند, ارتباط بسیار قوی ای با موفقیت شغلی داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از مدیران تربیت بدنی, مبتلا به بیماری خاص مرتبط با الگوی رفتاری A نیستند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پیمانی زاد، حسین. (1381). تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت . حرکت، -(پیاپی 14)، 125-140. SID. https://sid.ir/paper/30307/fa

Vancouver: کپی

پیمانی زاد حسین. تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 14):125-140. Available from: https://sid.ir/paper/30307/fa

IEEE: کپی

حسین پیمانی زاد، “تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 14، pp. 125–140، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30307/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی