مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,941

دانلود:

484

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 183

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر,بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است .به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ,آرژانتین ,استرالیا,آلمان,آفریقای جنوبی و ژاپن (به عنوان پنج کشور قاره مختلف)و نیز فدراسیون جهانی فوتبال فیفا,آن ها را مورد مقایسه و تحلیل محتوایی قرار دارد. با استفاده از نتایج بدست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و در اختیار خبرگان فوتبال کشور قرارداده شد.نتایج بدست آمده از بررسی تطبیقی و نیز تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه توسط آزمون های دو جمله ای و تحلیل واریانس فریدمن باکمکSPSS نسخه 10,مشخص کرد که ساختار سازمانی و نیز اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید مورد بازبینی قرار گیردودرتنظیم آن ها از تجارب کشورهای صاحب نام فوتبال و بخصوص اصول اساسی فیفا استفاده می شود

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جلالی فراهانی، مجید، گوهری، محمدرضا، خبیری، محمد، و اسدی، حسن. (1383). بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه. حرکت، -(پیاپی 19)، 171-183. SID. https://sid.ir/paper/30304/fa

  Vancouver: کپی

  جلالی فراهانی مجید، گوهری محمدرضا، خبیری محمد، اسدی حسن. بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه. حرکت[Internet]. 1383؛-(پیاپی 19):171-183. Available from: https://sid.ir/paper/30304/fa

  IEEE: کپی

  مجید جلالی فراهانی، محمدرضا گوهری، محمد خبیری، و حسن اسدی، “بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 19، pp. 171–183، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30304/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی