مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: محیط شناسی | سال:1389 | دوره:36 | شماره:53 | صفحه شروع:107 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

226

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط لوله انتقال گاز به روش تلفیقی AHP

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 120

چکیده

 امروزه ارزیابی ریسک محیط زیستی به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات مدیریت ریسک محیط زیستی پروژه هایی که از نیروی تخریب بالایی برخوردارند, مطرح است. احداث خطوط لوله انتقال گاز غالبا بهترین گزینه انتقال این مواد همراه با توجیه فنی و اقتصادی است لیکن با توجه به ریسک  پذیری بالا می توانند آثار چشمگیری بر محیط زیست برجای گذارد, بنابراین نیازمند مطالعات مستمر است. در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال گاز, تلفیقی از روش سامانه شاخص گذاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  پیشنهاد شد. سامانه شاخص گذاری روشی جامع و کاربردی است که بر اساس تعیین شاخص اثر و امتیاز دهی بنیان گذاری شده است. با یاری از این روش می توان انواع ریسک های محیط زیستی موجود در خطوط لوله را بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده طبقه بندی کمی و اولویت بندی کرد. در روش مذکور شاخص مخاطرات, معرف احتمال وقوع خطر و شاخص آثار, مبین شدت اثر است. نمره نهایی ریسک محیط زیستی در این روش از حاصل ضرب امتیازنهایی احتمال وقوع در شدت اثر حاصل می شود. نظر به این که میزان تاثیر گذاری تمام شاخص ها در سطح نهایی ریسک یکسان نیست, از فرآیند (AHP) نیز برای وزن دهی به شاخص ها استفاده شد. به منظور آزمون نتایج این پژوهش, ارزیابی ریسک محیط زیستی خط لوله انتقال گاز 24 اینچ"تسوج - سلماس" به طول تقریبی 42 کیلومتر به مثابه مطالعه موردی به انجام رسید. با بهره گیری از توانایی  های سامانه اطلاعات جغرافیایی, ریسک های شناسایی شده در طول مسیر خط لوله پهنه بندی شد. مهم ترین عوامل مولّد ریسک شناسایی شده در این پروژه به ریسک های ناشی از پتانسیل تخریب عوامل ثالث و پتانسیل های طبیعی (جابه جایی خاک) مربوط می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID