مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1391 | دوره:27 | شماره:4 (پیاپی 107)
صفحه شروع:87 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جغرافیای تاریخی مال امیر، پایتخت اتابکان لر بزرگ

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 116

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی