مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1391 | دوره:27 | شماره:4 (پیاپی 107)
صفحه شروع:199 | صفحه پایان:223

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی - دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 223

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی