مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1391 | دوره:27 | شماره:4 (پیاپی 107)
صفحه شروع:137 | صفحه پایان:159

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در برآورد بارش - رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 159

کلیدواژه

شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مدل HEC-HMSQ2
رودخانه اعظم هرات (یزد)Q2

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی