video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

919

دانلود:

277

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مسوولیت یا عدم مسوولیت پزشک

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 28

چکیده

 هر کدام از نظام های حقوقی, مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می کنند و برخی دیگر, مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی, مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان, خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند و یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه ای ندارد, می توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی, نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اسماعیل آبادی، علیرضا. (1383). بررسی مسوولیت یا عدم مسوولیت پزشک. الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )، -(64)، 9-28. SID. https://sid.ir/paper/29601/fa

Vancouver: کپی

اسماعیل آبادی علیرضا. بررسی مسوولیت یا عدم مسوولیت پزشک. الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )[Internet]. 1383؛-(64):9-28. Available from: https://sid.ir/paper/29601/fa

IEEE: کپی

علیرضا اسماعیل آبادی، “بررسی مسوولیت یا عدم مسوولیت پزشک،” الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )، vol. -، no. 64، pp. 9–28، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/29601/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی