video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,699

دانلود:

0

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک مرده زایی، مرگ نوزادان و عوامل موثر بر آنها ”استان کردستان 1377"

صفحات

 صفحه شروع 272 | صفحه پایان 277

چکیده

 این مطالعه برای تعیین عوامل خطر مرده زایی و مرگ نوزادی در استان کردستان به اجرا درآمده است.در این مطالعه مورد- شاهدی بر پایه جمعیت (Population based case control) 133 مورد 40) مورد مرده زائی و 93 مورد مرگ نوزادی( با 266 شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. موردها و شاهدها از نظر محل سکونت خانواده (شهر- روستا) بصورت گروهی همسان شده بودند. نسبت شانس (Odds Ratio) متغیرها برای ایجاد خطر مرده زایی و مرگ نوزادان محاسبه گردید و داده ها با استفاده از روش های مربع کای, مانتل هنزل (Mantel Haenzel) ولف (Woolf) تجزیه و تحلیل شدند.نتایج مطالعه نشان داد که میزان مرده زایی و مرگ نوزادان در استان 17.7 در هزار تولد بوده است. این میزان به ترتیب در پسرها و دخترها 19.1 و 16.1 و در شهر و روستا 22.2 و 13.8 برآورد شده است. 54.0 درصد موارد فوت در 24 ساعت اول تولد, 21.0 درصد در فاصله 2-7 روز و 25.0 درصد باقیمانده در فاصله روز بعد از تولد رخ داده اند."حاملگی پرخطر" و "بیسوادی و کم سوادی" اثر معنی داری را بر مرده زایی و مرگ نوزادی مطالعه نشان دادند. نسبت شانس برآورد شده برای "حاملگی پرخطر" 2.3 )فاصله اطمینان 95 درصد: (1.4-3.7 و برای "بیسوادی و کم سوادی" 3.1 )فاصله اطمینان 95 درصد: (1.4-6.5 بوده است.نتیجه اینکه افزایش پوشش و کیفیت خدمات تنظیم خانواده, توجه ویژه به "مادران پرخطر" طی مراقبتهای دوران بارداری و تقویت برنامه های سوادآموزی می توانند در کاهش مرگ و میر نزدیک زمان تولد منطقه موثر باشند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اسماعیل نسب، ن.، و مجدزاده، س.، و ندیم، ا. (1380). بررسی اپیدمیولوژیک مرده زایی, مرگ نوزادان و عوامل موثر بر آنها ”استان کردستان 1377". تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), 4(4), 272-277. https://sid.ir/paper/29093/fa

  Vancouver: کپی

  اسماعیل نسب نادر، مجدزاده سیدرضا، ندیم ابوالحسن. بررسی اپیدمیولوژیک مرده زایی, مرگ نوزادان و عوامل موثر بر آنها ”استان کردستان 1377". تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم). 1380 [cited 2023January30];4(4):272-277. Available from: https://sid.ir/paper/29093/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل نسب، ن.، مجدزاده، س.، ندیم، ا.، 1380. بررسی اپیدمیولوژیک مرده زایی, مرگ نوزادان و عوامل موثر بر آنها ”استان کردستان 1377". تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), [online] 4(4), pp.272-277. Available: https://sid.ir/paper/29093/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.