مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,802

دانلود:

281

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه بقاء باکتری Pseudomonas syringae در گیاه و خاک

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 92

چکیده

 باکتری Pseudomonas syringae یکی از گونه های باکتریهای بیماریزا می باشد که دارای تنوع زیاد ژنتیکی, فیزیولوژیکی و بیولوژیکی می باشد. در این تحقیق, مقاومت P.s. pv.syringae و P.s. pv.tomato تحت شرایط خشک و مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. هر دو این باکتریها نسبت به خشکی بسیار حساس بوده بطوریکه قادر نمی باشند تحت شرایط خشک بیش از سه روز بر روی سطح مواد بی جان نظیر کاغذ صافی, کاغذ تفلون و همچنین بر روی بذر گوجه فرنگی زنده باقی بمانند. انواع مواد مایه زنی که بکار گرفته شد در شرایط رطوبت نسبی پایین به مرگ سریع سلول های باکتری منجر می شد. ژنهای hrp که نقش بسیار مهمی در تکثیر باکتری دارند ولی در بقاء P.syringae هیچگونه نقش قابل ملاحظه ای از آنها بر روی بذر و مواد بی جان مشاهده نگردید. با وجود این, بعد از جوانه زدن بذر و ظهور گیاهچه, دینامیزم جمعیت جدایه های موتان hrp بطور معنی داری به میزان نسبت به جدایه های وحشی خود بودند. انتقال P.s. pv.tomato بوسیله بذر بسیار پایین می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه انتقال P.s. pv.tomato از سالی به سال دیگر می تواند از راههای دیگر نظیر آلودگی خاک و بقایای گیاهی صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیک نژادکاظم پور، مصطفی. (1380). مطالعه بقاء باکتری Pseudomonas syringae در گیاه و خاک. دانش کشاورزی، 11(3)، 77-92. SID. https://sid.ir/paper/28943/fa

  Vancouver: کپی

  نیک نژادکاظم پور مصطفی. مطالعه بقاء باکتری Pseudomonas syringae در گیاه و خاک. دانش کشاورزی[Internet]. 1380؛11(3):77-92. Available from: https://sid.ir/paper/28943/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی نیک نژادکاظم پور، “مطالعه بقاء باکتری Pseudomonas syringae در گیاه و خاک،” دانش کشاورزی، vol. 11، no. 3، pp. 77–92، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28943/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی