مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,660

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز .Thrips tabaci Lind در انسکتاریوم

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 100

چکیده

 بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز Thrips tabaci Lind در انسکتاریوم در شرایط دمایی27±1°C  رطوبت نسبی 0.57±5 و طول دوره روشنایی و تاریکی 12:12 انجام گرفت. به منظور دستیابی به ویژگی های زیستی تریپس پیاز و تعیین طول دوره های مختلف زندگی آن از قفسهای انفرادی که برروی برگهای پیاز قرار داده می شد, استفاده گردید. در طول انجام این بررسی, حشرات نر مشاهده نگردید و نتایج بدست آمده نشان داد که این آفت تحت شرایط یاد شده بدون وقفه و به روش بکرزایی ماده زایی تولیدمثل می کند. تخمها در درون بافت گیاهی و کاملا در زیر اپیدرم قرار داده می شوند و اکثرا بصورت انفرادی و یا گروه های 2 تا 3 عددی مشاهده می شوند. میانگین طول دوره های مختلف زیستی این حشره به ترتیب برای سن اول لاروی 2.08±0.56 سن دوم لاروی0.80 ±2.11, پیش شفیره 0.47±1.24 و شفیره 0.59±2.23 روز محاسبه گردید. میانگین طول دوره نشو و نمای جنینی 0.53±4.18 روز, میانگین طول دوره قبل از تخمریزی 3.60±1.28 روز بود. حشرات کامل با میانگین طول عمر 16.15±7.58 روز, بطور متوسط 31.63±18.86 عدد تخم تولید کردند و میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره ماده در روز 2.04±0.84 عدد محاسبه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حسن زاده سلماسی، منصوره، حجازی، میرجلیل، و رهنمون، علی اصغر. (1382). بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز .Thrips tabaci Lind در انسکتاریوم. دانش کشاورزی، 13(1)، 91-100. SID. https://sid.ir/paper/28723/fa

  Vancouver: کپی

  حسن زاده سلماسی منصوره، حجازی میرجلیل، رهنمون علی اصغر. بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز .Thrips tabaci Lind در انسکتاریوم. دانش کشاورزی[Internet]. 1382؛13(1):91-100. Available from: https://sid.ir/paper/28723/fa

  IEEE: کپی

  منصوره حسن زاده سلماسی، میرجلیل حجازی، و علی اصغر رهنمون، “بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز .Thrips tabaci Lind در انسکتاریوم،” دانش کشاورزی، vol. 13، no. 1، pp. 91–100، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28723/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.