video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,852

دانلود:

523

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر انجماد در فاز بخار بر آکروزوم اسپرم افراد بارور و نابارور

صفحات

 صفحه شروع 208 | صفحه پایان 216

چکیده

 مقدمه: آکروزوم ساختمانی کلاهک مانند است و حاوی آنزیم های هیدرولیتیک متعدد لازم برای واکنش آکروزومی می باشد. به طور کلی اهمیت واکنش آکروزومی اسپرم در این است که روی سطح زوناپلوسیدا رخ دهد؛ درغیراین صورت اسپرم نمی تواند از این لایه عبور کند. از سوی دیگر روند انجماد- ذوب می تواند باعث پارگی غشاء آکروزوم و در نتیجه کاهش قدرت باروری آن گردد. با توجه به اطلاعات بسیار کم موجود در رابطه با اثر انجماد در فاز بخار بر آکروزوم و اهمیت آن برای زوج های نابارور, هدف این مطالعه, بررسی میزان آسیب آکروزومی در خلال انجماد در فاز بخار در مردان بارور و نابارور می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه نمونه های مایع منی از 20 مرد نابارور الیگواسپرم و 10 مرد بارور بعد از 48 ساعت خودداری از مقاربت, جمع آوری شد. بعد از آنالیز نمونه ها براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO), توسط دستگاه آنالیزر مایع منی از نظر حجم, تعداد, حرکت و مورفولوژی, نمونه ها به دو بخش با حجم 100 µl تقسیم شدند. بخش اول نمونه ها در هر دو گروه برای نشان دادن آکروزوم, با روش رنگ آمیزی سه گانه رنگ شدند و بخش دوم نمونه ها بعد از دو هفته انجماد و ذوب از نظر آکروزوم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از شمارش اسپرم ها قبل و بعد از انجماد در فاز بخاربعد از رنگ آمیزی سه گانه در هر دو گروه توسط Paired t-test آنالیز شد. نتایج: در شرایط قبل از انجماد, درصد میانگین اسپرم های زنده با آکروزوم دست نخورده در افراد نابارور الیگواسپرم 64/3±26 و در افراد بارور 07/4±37/33 بود که پس از انجماد در فاز بخاردر افراد نابارور به 82/1±6/11 و در افراد بارور به 97/2±87/ 9کاهش یافت. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه انجماد در فاز بخار به ساختمان آکروزوم صدمه زده و باعث پارگی آکروزوم و خروج محتویات آنزیمی آکروزوم در غیاب اووسیت می گردد و به این طریق باعث کاهش باروری اسپرم در افراد نابارور و بارور خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پیروی، تهمینه، غفاری نوین، معرفت، سلیمانی راد، جعفر، و فرزدی، لعیا. (1383). بررسی اثر انجماد در فاز بخار بر آکروزوم اسپرم افراد بارور و نابارور. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 5(3 (مسلسل 19))، 208-216. SID. https://sid.ir/paper/28365/fa

  Vancouver: کپی

  پیروی تهمینه، غفاری نوین معرفت، سلیمانی راد جعفر، فرزدی لعیا. بررسی اثر انجماد در فاز بخار بر آکروزوم اسپرم افراد بارور و نابارور. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1383؛5(3 (مسلسل 19)):208-216. Available from: https://sid.ir/paper/28365/fa

  IEEE: کپی

  تهمینه پیروی، معرفت غفاری نوین، جعفر سلیمانی راد، و لعیا فرزدی، “بررسی اثر انجماد در فاز بخار بر آکروزوم اسپرم افراد بارور و نابارور،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 5، no. 3 (مسلسل 19)، pp. 208–216، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28365/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی