video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,824

دانلود:

309

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان سقط و عوارض مادری - جنینی در بیماران قلبی دارای دریچة مصنوعی تحت درمان با وارفارین

صفحات

 صفحه شروع 322 | صفحه پایان 327

چکیده

 وجود دریچه مصنوعی قلب در بیماران, موجب عوارض ترومبوآمبولی می شود که برای کاهش این موارد باید داروهای ضدانعقاد را در سراسر زندگی خود مصرف کنند. در بیماران حامله که دریچه مصنوعی مکانیکی دارند علاوه بر عوارض ترومبوآمبولی, داروهای ضدانعقادی باعث عوارضی مانند ناهنجاری جنینی, سقط, سکته مغزی و گرفتگی دریچه مصنوعی در مادران شوند؛ که عمدتا به دنبال این عوارض میزان مرگ و میز افزایش می یابد. به منظور تعیین نتایج حاملگی در بیماران دارای دریچه مصنوعی مکانیکی در بیمارستان قلب شهید رجایی مطالعه حاضر انجام گرفت. این مطالعه بر روی 80 زن که بین  45-12 سال سن داشتند و بین سال های 1377-1357 در بیمارستان قلب شهید رجایی تحت عمل جراحی تعویض دریچه قلبی قرار گرفته بودند, انجام شد. در این بیماران که در تمام مدت حاملگی خود وارفارین مصرف کرده بودند 144 مورد حاملگی و از این میان 18 مورد سقط اختیاری رخ داده بود. 7/58% زنان تحت عمل تعویض دریچه میترال, 3/16% تحت تعویض دریچه آئورت و 25% تحت تعویض دریچه آئورت و میترال گرفته بودند. به طور کلی 68/89% حاملگی ها عارضه ای برای مادر نداشت و 56/5% حاملگی ها منجربه مرگ مادر شده بود. در مجموع حاملگی ها منجربه 09/38% تولد نوزاد سالم, 50% سقط, 18/3% نوزاد ناهنجار و 8.73% منجر به مرده زایی و مرگ نوزاد به دنبال زایمان زودرس و مرگ مادر در حین حاملگی شده بود. براساس نتایج حاصل از این مطالعه احتمال داده می شود که عوارض مادری - جنینی حاملگی در بیماران قلبی دارای دریچه مصنوعی قلب تحت درمان با داروهای ضدانعقاد به نسبت جامعه معمول بیشتر باشد که جهت مشخص شدن این موضوع لازم است بررسی های کاملتر و بیشتری در طولانی مدت انجام شود. درمجموع بیشترین میزان از دست دادن محصول حاملگی در بیماران با دریچه مصنوعی قلب در ارتباط با مصرف وارفارین در زمان بارداری می باشد ولی در مواردی که میزان مصنوعی وارفارین کمتر از 5 میلی گرم در روز است تبدیل آن به هپارین جایز نمی باشد؛ زیرا وارفارین با دوز کم, خطر کمتری برای مادر و جنین دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  طباطبایی، سیدمحمدباقر، کشفی، فهیمه، خاموشی، امیرجمشید، حسینی، سعید، ملکی، مجید، و نوحی، فریدون. (1382). میزان سقط و عوارض مادری - جنینی در بیماران قلبی دارای دریچة مصنوعی تحت درمان با وارفارین. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 4(4 (مسلسل 16))، 322-327. SID. https://sid.ir/paper/28313/fa

  Vancouver: کپی

  طباطبایی سیدمحمدباقر، کشفی فهیمه، خاموشی امیرجمشید، حسینی سعید، ملکی مجید، نوحی فریدون. میزان سقط و عوارض مادری - جنینی در بیماران قلبی دارای دریچة مصنوعی تحت درمان با وارفارین. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛4(4 (مسلسل 16)):322-327. Available from: https://sid.ir/paper/28313/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدباقر طباطبایی، فهیمه کشفی، امیرجمشید خاموشی، سعید حسینی، مجید ملکی، و فریدون نوحی، “میزان سقط و عوارض مادری - جنینی در بیماران قلبی دارای دریچة مصنوعی تحت درمان با وارفارین،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 4، no. 4 (مسلسل 16)، pp. 322–327، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28313/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی