Start: 2/6/2023 1:34:22 PMEnd: 2/6/2023 1:34:24 PM >> 189

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,556

دانلود:

371

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 57

چکیده

 با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران, همچنین, ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده, در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور, با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:1 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس, عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند, 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه, عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند, 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت, مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند, 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا, تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی, بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه, احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد, 5. تورم, توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است, 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالا به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران, کوچک برآورد شده است, 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل, توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد, فروض مناسب تری هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی