مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,448

دانلود:

1,483

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 75

چکیده

 رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است, البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی و علمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس, در این پژوهش, رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر موثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضوOECD  (آمریکا, کانادا, انگلستان, هلند و سوئد) را در دوره 1371-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. بدین لحاظ, از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج, روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECD وجود دارد, به طوری که افزایش حجم تجارت, افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین, نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر, کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها, به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آذربایجانی، کریم، طیبی، سیدکمیل، و هنری، نفیسه. (1388). عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(40)، 59-75. SID. https://sid.ir/paper/2819/fa

  Vancouver: کپی

  آذربایجانی کریم، طیبی سیدکمیل، هنری نفیسه. عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1388؛13(40):59-75. Available from: https://sid.ir/paper/2819/fa

  IEEE: کپی

  کریم آذربایجانی، سیدکمیل طیبی، و نفیسه هنری، “عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 13، no. 40، pp. 59–75، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2819/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی