video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,751

دانلود:

297

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 46

چکیده

 عملکرد بسیاری از شبکه های آبیاری در دنیا پایین است که بررسی مشکلات این شبکه ها از اولویت های کشاورزی هر کشور به شمار می آید. در تحقیق حاضر, عملکرد شبکه از لحاظ توزیع آب در قسمتی از شبکه آبیاری درودزن در استان فارس بررسی شده است. برای این ارزیابی ها از شاخص هایی مانند نسبت عملکرد تحویل (Delivery Performance Ratio), بازده و عدالت توزیع مکانی و زمانی آب استفاده شده است. این شاخص ها در دو حالت با استفاده از سطوح زیر کشت واقعی و سطوح زیر کشت قراردادی تعیین و بررسی شد که برای این کار در سه فصل آبیاری مختلف مقادیر آب تحویلی به کانال های درجه 3 در کانال اردیبهشت اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که کانال مورد مطالعه از لحاظ عدالت توزیع مکانی و زمانی آب عملکرد خوبی ندارد و کانال های بالادست بیش از کانال های پایین دست آب برداشت می کنند. همچنین تفاوت سطوح زیرکشت قراردادی با سطوح زیر کشت واقعی باعث می شود که تفاوت شاخص های عملکرد بسیار زیاد باشد که در بررسی ها باید به این موضوع توجه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شاهرخ نیا، محمدعلی، و جوان، محمد. (1385). بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 7(29)، 33-46. SID. https://sid.ir/paper/28027/fa

  Vancouver: کپی

  شاهرخ نیا محمدعلی، جوان محمد. بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی[Internet]. 1385؛7(29):33-46. Available from: https://sid.ir/paper/28027/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی شاهرخ نیا، و محمد جوان، “بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن،” مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، vol. 7، no. 29، pp. 33–46، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28027/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی