video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,462

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد صافی های شنی و دیسکی مورد استفاده در روش آبیاری قطره ای در شرایط استفاده از پساب های حاوی مواد آلی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 68

چکیده

 یکی از مشکلات اصلی و عمده سیستم های آبیاری قطره ای, وجود مواد معلق در آب آبیاری و در نتیجه انسداد و گرفتگی قطره چکان ها می باشد. از این نظر, بررسی عملکرد واحد تصفیه آب سیستم, خصوصا هنگام استفاده از پساب های کشاورزی امری ضروری است. واحد تصفیه آب در سیستم آبیاری قطره ای عامل اصلی کارایی یا عدم کارایی هر سیستم می باشد. اکثر کارشناسان به دلیل اهمیت این واحد در عملکرد یک سیستم آبیاری قطره ای از آن به عنوان مهمترین جز سیستم یاد می کنند. این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد صافی های شنی و دیسکی در واحد کنترل مرکزی در شرایط استفاده از پساب استخرهای پرورشی ماهی حاوی مواد آلی زیاد اجرا گردید. میزان مواد معلق در آب عبوری از صافی ها در فشارهای مختلف و تفاوت در قطر خلل و فرج مواد صافی در صافی شنی پس از هر دوره عملیات شستشو اندازه گیری و تعیین گردید. نتایج نشان داد در صورتی که فقط از صافی های شنی در سیستم آبیاری میکرو استفاده شود, احتمال گرفتگی قطره چکان ها وجود دارد. همچنین شستشوی معکوس صافی, لایه ها را در صافی شنی دگرگون می سازد که این امر در افت فشار و میزان مواد معلق موجود در آب عبوری و نیز مدت زمان بهره برداری از سیستم تا شستشوی بعدی موثر خواهد بود. نتایج همچنین حاکی از عملکرد مطلوبتر صافی دیسکی نسبت به صافی های شنی از نظر میزان پالایش پساب استفاده شده و آسانی عملیات شستشوی صافی بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لیاقت، عبدالمجید، علیخانی، مهیار، و حیدری، نادر. (1382). عملکرد صافی‌های شنی و دیسکی مورد استفاده در روش آبیاری قطره‌ ای در شرایط استفاده از پساب‌ های حاوی مواد آلی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 4(14)، 55-68. SID. https://sid.ir/paper/28000/fa

  Vancouver: کپی

  لیاقت عبدالمجید، علیخانی مهیار، حیدری نادر. عملکرد صافی‌های شنی و دیسکی مورد استفاده در روش آبیاری قطره‌ ای در شرایط استفاده از پساب‌ های حاوی مواد آلی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی[Internet]. 1382؛4(14):55-68. Available from: https://sid.ir/paper/28000/fa

  IEEE: کپی

  عبدالمجید لیاقت، مهیار علیخانی، و نادر حیدری، “عملکرد صافی‌های شنی و دیسکی مورد استفاده در روش آبیاری قطره‌ ای در شرایط استفاده از پساب‌ های حاوی مواد آلی،” مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، vol. 4، no. 14، pp. 55–68، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28000/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )