مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

302

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تحمل گلوکز در بیماران مبتلا به گریوز مورد درمان توسط متی مازول، یا ید رادیو اکتیو

صفحات

 صفحه شروع 569 | صفحه پایان 579

چکیده

 مقدمه: عوارض ناشی از تجویز ید رادیو اکتیو بر بافت ها و ارگان های مختلف یکی از نگرانی های عمده پزشکان است. یکی از این ارگان ها پانکراس می باشد که به دلیل وجودNIS (Sodium-Iodine Symporter)  در آن و توانایی تغلیظ ید رادیو اکتیو, اثرات مخرب تجویز ید رادیو اکتیو روی آن قابل انتظار است. هدف این پژوهش مقایسه تحمل گلوکز در بیماران مبتلا به گریوز مورد درمان مستمر با داروهای ضد تیروئید, با بیماران مبتلا به گریوز بود که ید رادیو اکتیو دریافت کرده اند. مواد و روش ها: در این بررسی 132 بیمار مبتلا به گریوز که پس از درمان دارویی دچار عود شده بودند به صورت تصادفی و یا به دلخواه بیمار برای ادامه درمان دارویی طولانی مدت با متی مازول و یا دریافت ید رادیو اکتیو انتخاب شدند. در هر گروه آزمایش های لازم برای قند خون ناشتا, تست تحمل گلوکز, پروفایل چربی, هورمون محرک تیروئید, انسولین,HOMA-IR  وHOMA-B  اندازه گیری شد. یافته ها: دو گروه از نظر سن, جنس, نمایه توده بدن و فشار خون اختلاف معنی داری نداشتند. میانه قند خون ناشتا و HOMA-IR در گروه ید رادیو اکتیو از گروه متی مازول بالاتر بود, به ترتیب (94 در مقابل 90 میلی گرم بر دسی لیتر,P=0.019 ) و 1.5 (1.2-2.3) در مقابل 1.3 (0.8-2.1), P=0.045, ولی این تفاوت ها پس از تعدیل کردن با سایر فاکتورها از میان رفتHOMA-B , قند خون دو ساعت پس از دریافت گلوکز و سطح سرمی انسولین در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: احتمال می رود بین دریافت ید رادیو اکتیو و ایجاد اختلال در تحمل گلوکز ارتباطی وجود نداشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی