video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

913

دانلود:

207

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 87

چکیده

 مقدمه: گزارش هایی از کاهش سطح رتینول سرم و افزایش همزمان رتینل استر در نسج کبدی در مبتلایان به دیابت نوع یک منتشر شده است. بدین ترتیب, به نظر می رسد که متابولیسم ویتامین A در دیابت نوع یک دچار اختلال می شود. تزریق انسولین به عنوان عامل مهمی در آزادسازی ذخایر کبدی ویتامین A شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر, تعیین غلظت رتینول سرم, میزان اهمیت و درجه همبستگی آن با شاخص های کنترل متابولیک در گروهی از کودکان مبتلا به دیابت نوع یک است.مواد و روشها: نمونه خون وریدی در حالت ناشتا از 24 کودک 6 تا 14 ساله با حداقل 1.5 سال سابقه ابتلا به دیابت گرفته شد. بیمارانی انتخاب شدند که سابقه ابتلا به بیماریهای دیگر از جمله اختلال عملکرد تیرویید و عوارض مزمن دیابت مثل ضایعات چشمی, کلیوی, عصبی و غیره را نداشتند. سطح دتینول سرم, قند, هموگلوبین گلیکوزیله, کلسترول تام, کلسترول HDL و تری گلیسرید سرم اندازه گیری شد. غلظت کلسترول LDL سرم با رابطه ریاضی محاسبه گردید. تعیین ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون توسط نرم افزار اکسل انجام پذیرفت.یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) غلظت رتینول سرم در کودکان (1.313±0.238 mM) 0.375±0.068 mg/ml بود. در 3 کودک, سطح سرمی رتینول مساوی یا کمتر از حد مرزی 0.91 mM بود. ضرایب همبستگی پیرسون بین مقادیر رتینول سرم و شاخص های کنترل متابولیک دیابت شامل سطوح قند, هموگلوبین گلیکوزیله, کلسترول تام, کلسترول HDL, کلسترول LDL و تری گلیسرید در حالت ناشتا به ترتیب برابر 0.27-, 0.08-, 0.60, 0.21, 0.29 و 0.02 به دست آمد که فقط در مورد کلسترول تام, در سطح اطمینان 95% از نظر آماری معنی دار بود (P<0.002).نتیجه گیری: غلظت رتینول سرم در کودکان مورد مطالعه در محدوده پایین طبیعی قرار داشت. همبستگی خطی معنی دار فقط بین سطح رتینول سرم و کلسترول تام به دست آمد. به نظر می رسد که به جز غلظت کلسترول تام بتوان از سایر شاخص های کنترل متابولیک برای پیشگویی وضعیت ویتامین A سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع یک استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رشیدی، آرش، رزاقی آذر، مریم، فلاحت پیشه، حمیدرضا، گارگ، مانوهر، محمدپور، بهنوش، غروی نوری، اعظم، محمد، کاظم، و کیمیاگر، سیدمسعود. (1382). غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 5(2 (مسلسل 18))، 83-87. SID. https://sid.ir/paper/27712/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدی آرش، رزاقی آذر مریم، فلاحت پیشه حمیدرضا، گارگ مانوهر، محمدپور بهنوش، غروی نوری اعظم، محمد کاظم، کیمیاگر سیدمسعود. غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران[Internet]. 1382؛5(2 (مسلسل 18)):83-87. Available from: https://sid.ir/paper/27712/fa

  IEEE: کپی

  آرش رشیدی، مریم رزاقی آذر، حمیدرضا فلاحت پیشه، مانوهر گارگ، بهنوش محمدپور، اعظم غروی نوری، کاظم محمد، و سیدمسعود کیمیاگر، “غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1،” مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، vol. 5، no. 2 (مسلسل 18)، pp. 83–87، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/27712/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی