video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,453

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آثار طولانی مدت درمان جایگزینی با تستوسترون بر دانسیته استخوان در مردان هیپوگناد

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 158

چکیده

 مقدمه: کمبود آندروژن منجر به از دست رفتن دانسیته استخوان و شکستگی های استئوپروتیک در مردان می شود ولی هنوز, آثار دراز مدت جایگزینی آندروژن ها بر دانسیته استخوان به خوبی مشخص نشده است. در این مطالعه آینده نگر دانسیته استخوان بیماران هیپوگناد در ناحیه مهره های کمری و پروکسیمال ران به روش DXA اندازه گیری شده است.مواد و روشها: بیماران 137 مرد 39±1 ساله (17-79 ساله) با کمبود اثبات شده آندروژن بودند و نیاز به درمان جایگزینی منظم داشتند. از این تعداد 58% هیپوگنادیسم اولیه داشتند. روش درمان با آندروژن, کاهش کپسول های تستوسترون (800 میلی گرم هر 4-6 ماه یک بار) زیر پوست شکم بود. هر 2-3 سال یک بار, دانسیته استخوان به روش DXA اندازه گیری می شد. بر اساس کفایت درمان قبل از انداره گیری اولین دانسیته استخوان, بیماران به 4 گروه تقسیم شدند: 1- هرگز درمان نشده؛ 2- کامل درمان شده؛ 3- ناقص درمان شده (درمان ناکافی در کمتر از یک سال)؛ 4- قطع درمان (قطع درمان حداقل برای یک سال).یافته ها: در بررسی مقطعی, بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت, استئوپروز و استئوپنی به ترتیب در 8% و 29% مهره های کمری و 5% و 31% در گردن استخوان ران وجود داشت. اما هیچ مورد شکستگی دیده نشد. در آنهایی که با تستوسترون درمان شده بودند, دانسیته استخوان بیشتر بود. اختلافی بین افرادی که خوب درمان شده بودند و آنهایی که اخیرا درمان خود را قطع کرده بودند وجود نداشت. سن, نمایه توده بدنی, سطح بدن, نوع هیپوگنادیسم و بیماری زمینه ای ایجاد کننده آن تاثیری بر این یافته ها نداشت. در مطالعه طولی, در 48 بیمار برای دومین بار به فاصله 7-1 سال (با میانه 3 سال) دانسیته استخوان تعیین شد. دانسیته استخوان به مقدار قابل توجهی در مهره های کمری 2±0.5) درصد در سال) و تروکانتر 1.1±0.5) درصد در سال) افزایش یافته بود اما در گردن استخوان ران و مثلث وارد افزایش دانسیته ایجاد شده از نظر آماری معنی دار نبود. 22 نفر از این بیماران, در نخستین اندازه گیری استئوپنی یا استئوپروز داشتند. در این افراد, با پیگیری 5-1 ساله با میانه 2 سال, افزایش تراکم استخوان در همه محل های استخوانی مشاهده شد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که کمبود آندروژن دانسیته استخوان را کم می کند و درمان جایگزینی با آندروژن به طور انتخابی, در ناحیه مهره های کمری و تروکانتر, اما نه در گردن ران یا مثلث وارد, دانسیته استخوان را افزایش می دهد. این افزایش در مردانی که در اولین اندازه گیری دانسیته استخوان, استئوپروز یا استئوپنی داشتند, در تمام محل های استخوانی مشاهده شد. این مشاهدات, پیشنهاد می کند که برگشت آثار کمبود آندروژن نیاز به درمان کافی با تستوسترون دارد و این آثار مفید طولانی اثر است و با وجود قطع کوتاه مدت درمان, از بین نمی رود. امکان تعمیم یافته های این پژوهش در درمان با آندروژن برای پیشگیری از تحلیل دانسیته استخوانی و شکستگی مرتبط با افزایش سن یا بیماریهای مزمن که در آنها کمبود خفیف آندروژن دیده می شود, باید در آینده بررسی گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امین الرعایا، اشرف، کانوی، آن ج، لی، لم پ، کلر، شرین، کویین، داین، ترنر، لیو، و ج هندلزمن، دیوید. (1382). آثار طولانی مدت درمان جایگزینی با تستوسترون بر دانسیته استخوان در مردان هیپوگناد. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 5(3 (مسلسل 19))، 149-158. SID. https://sid.ir/paper/27324/fa

  Vancouver: کپی

  امین الرعایا اشرف، کانوی آن ج، لی لم پ، کلر شرین، کویین داین، ترنر لیو، ج هندلزمن دیوید. آثار طولانی مدت درمان جایگزینی با تستوسترون بر دانسیته استخوان در مردان هیپوگناد. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران[Internet]. 1382؛5(3 (مسلسل 19)):149-158. Available from: https://sid.ir/paper/27324/fa

  IEEE: کپی

  اشرف امین الرعایا، آن ج کانوی، لم پ لی، شرین کلر، داین کویین، لیو ترنر، و دیوید ج هندلزمن، “آثار طولانی مدت درمان جایگزینی با تستوسترون بر دانسیته استخوان در مردان هیپوگناد،” مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، vol. 5، no. 3 (مسلسل 19)، pp. 149–158، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/27324/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی