مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,038

دانلود:

821

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 188

چکیده

 فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود, ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی, بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی, اثر رشد اقتصادی, تغییرات تکنیکی, ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران, در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها, ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پژویان، جمشید، و لشکری زاده، مریم. (1389). بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی. پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(42)، 169-188. SID. https://sid.ir/paper/2718/fa

Vancouver: کپی

پژویان جمشید، لشکری زاده مریم. بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1389؛13(42):169-188. Available from: https://sid.ir/paper/2718/fa

IEEE: کپی

جمشید پژویان، و مریم لشکری زاده، “بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 13، no. 42، pp. 169–188، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2718/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی