مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی | سال:1397 | دوره:6 | شماره:11 | صفحه شروع:191 | صفحه پایان:214

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

434

دانلود:

286

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربست جرم شناسی فرهنگی در تحلیل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تکیه بر مفاهیم کارناوال، آدرنالین و زندگی دوم

نویسنده

آقایی سارا

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 214

چکیده

جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظری متمرکز بر مطالعه بافت فرهنگی جرم و بزهکاری, محصول دهه 1990 میلادی است. این جرم شناسی که به اعتبار برخورداری از روش شناسی کیفی, در نقطه مقابل جرم شناسی های سنتی و کمی قرار می گیرد, در راستای مفهوم سازی پدیده های بزهکارانه و کژروانه, توجه ویژه ای به تمامی عناصر فرهنگی پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو, سعی در درک همدلانه و فهم عمیق احساسات, هیجانات, لذات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره مندی از روش قوم شناسی, سبب گردیده تا مسیر تحلیلی جرم شناسی فرهنگی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثر و پست مدرن معاصر, کارآمد و قابل پیاده سازی باشد. در این میان, «کارناوال», «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوان مفاهیمی استعاری, ابزاری بی بدیل و از نقاط ثقلی اند که مطالعات این جرم شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID