video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

448

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 57

چکیده

 بررسی شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران, چهارچوپی برای نظم بخشیدن به مجموعه رفتارها ومهارت ها و نگرش های مدیران مدارس است. که برکیفیت کار افراد تاثیر می گذارد. این بررسی ها نشان می دهد که مدیران چه کارهایی باید بکنند تا بتوانند مسولیت ها و وظایف خود را بنحو شایسته انجام دهد. پژوهش حاضر با هدف, بررسی شا یستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس با محوریتسه مولفه ی دانشی, ایفای نقش و بحث گروهی با رویکرد کمی وکیفی(آمیخته)انجام گرفت. در این پژوهش از ابزارهای پرسشنامه, مصاحبه بسته, مشاهده و سناریو استفاده شد. جامعه آماری 50 نفر از مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر ری از توابع استان تهران بوده است. یافته ها نشان داد که بیشترین سطح معناداری در شناخت کلی مدیران و در میان مؤلفه های مورد بررسی نیز بیشترین شناخت معنادار از آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی و کمترین میزان شناخت معنادار از ویژگی خلاقیت است. . نتایج تحقیق نشان داد که برای یک نظام کار آمد آموزشی باید شایستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مورد ارزیابی سالانه قرار گیرد و انتخاب مدیران بایستی براساس نظام شایسته سالاری انجام گیرد و روند انتخاب فعلی مدیران بعنوان رهبران آموزشی راه مناسبی در جهت انتخاب افراد شایسته نیست و رابطه و قضاوت شخصی رییسان ادارات آموزش و پرورش برانتخاب مدیران موثر است و این به ضرر ذینفعان خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوریان فرد، صیدکرم، امام جمعه، محمدرضا، و عصاره، علیرضا. (1398). بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی. پویش در آموزش علوم انسانی، 4(15 )، 38-57. SID. https://sid.ir/paper/269496/fa

  Vancouver: کپی

  نوریان فرد صیدکرم، امام جمعه محمدرضا، عصاره علیرضا. بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی. پویش در آموزش علوم انسانی[Internet]. 1398؛4(15 ):38-57. Available from: https://sid.ir/paper/269496/fa

  IEEE: کپی

  صیدکرم نوریان فرد، محمدرضا امام جمعه، و علیرضا عصاره، “بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی،” پویش در آموزش علوم انسانی، vol. 4، no. 15 ، pp. 38–57، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/269496/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی