video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

957

دانلود:

386

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نیازهای آموزشی به منظور درک تضمین کیفیت

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 12

چکیده

تضمین کیفیت به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت تعریف می شود که بر حصول اطمینان در رابطه با برآورده کردن الزامات کیفیت تمرکز دارد؛ دیگر بخش های آن, برنامه ریزی کیفیت, کنترل کیفیت و بهبود کیفیت هستند. این موارد برای تمام فعالیت های اقتصادی در ارتباط با محصولات, خدمات و رویه های دربردارنده امور ارزیابی انطباق, حائز اهمیت است. تضمین کیفیت نه تنها برای یک فعالیت خاص بلکه برای فعالیت های دیگر مرتبط با آن نیز اهمیت دارد که می تواند شامل تامین, تولید, بازاریابی, ارزیابی انطباق, اعتباربخشی, مقامات ذی صلاح و مشتریان باشد. این مقاله به برخی از نیازهای آموزشی تمرکز دارد که به جنبه های خاصی از توجه طرف های اصلی درگیر در هر مورد اشاره دارد. براساس تجربه به دست آمده در سازمان اعتباربخشی قبرس, در این مقاله نمونه هایی از اهمیت آموزش و آگاهی برای درک جنبه های مختلف تضمین کیفیت توسط تمام طرفین را به تصویر می کشد تا آن ها بدانند که دنبال چه چیزی هستند, چه میزان انطباق با الزامات مستند و چگونه ارزیابی انطباق تایید می شود. این مقاله به آزمایشگاه ها و فعالیت های مرتبط با اشاره به الزامات اعتباربخشی و استانداردهای صدور گواهینامه قابل اعمال در هر مورد تاکید می کند. درک عمومی از جنبه های اصلی تضمین کیفیت و استفاده از آن ها به عنوان ابزارهایی در یک زبان فنی مشترک, نیاز به آموزش و آگاهی در همه سطوح دارد تا تضمین کیفیت به درک انتظارات و اهداف کلی کیفی و اقتصادی جامعه کمک کند. بدین گونه فرهنگ کیفیت ایجاد و تقویت می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی، فریبا، ظهیرمیردامادی، سیداحمد، و بنازاده امیرخیز، مریم. (1398). نیازهای آموزشی به منظور درک تضمین کیفیت. دانش آزمایشگاهی ایران، 7(1 (پیاپی 25) )، 5-12. SID. https://sid.ir/paper/269062/fa

  Vancouver: کپی

  علی فریبا، ظهیرمیردامادی سیداحمد، بنازاده امیرخیز مریم. نیازهای آموزشی به منظور درک تضمین کیفیت. دانش آزمایشگاهی ایران[Internet]. 1398؛7(1 (پیاپی 25) ):5-12. Available from: https://sid.ir/paper/269062/fa

  IEEE: کپی

  فریبا علی، سیداحمد ظهیرمیردامادی، و مریم بنازاده امیرخیز، “نیازهای آموزشی به منظور درک تضمین کیفیت،” دانش آزمایشگاهی ایران، vol. 7، no. 1 (پیاپی 25) ، pp. 5–12، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/269062/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی