مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

566

دانلود:

437

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 65

چکیده

 شناسایی مکانیزم شکست سنگ ها در شرایط مختلف بارگذاری, یکی از مهمترین پیش نیازهای طراحی سازه های سنگی است. در سال های اخیر, از یک سو توسعه روزافزون سازه های سنگی و از سوی دیگر افزایش طیف بارهای دینامیک باعث شده تا اهمیت این مساله بیش از پیش مطرح شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ است. برای این منظور تعدادی نمونه برزیلی از یک نوع ماسه سنگ همسان و همگن تهیه شده و این نمونه ها با استفاده از یک دستگاه بارگذاری جابه جایی کنترل تحت بار یکنواخت با شش نرخ بارگذاری متفاوت (3/0, 6/0, 2/1, 4/2, 8/4, 6/9 میلی متر بر دقیقه) قرار داده می شود, همچنین به منظور رفتارنگاری فرآیند شکست سنگ در حین بارگذاری, سیستم ثبت امواج صوتی ساطع شده (AE) از سنگ نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که تغییر در نرخ بارگذاری باعث تغییر اساسی در مکانیزم شکست سنگ می شود به طوری که افزایش نرخ بارگذاری باعث می شود تا درصد ترک های کششی ایجاد شده در نمونه کاهش یابد و به تعداد ترک های برشی اضافه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجاتی، حمیدرضا، و قزوینیان، عبدالهادی. (1396). تاثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم. مکانیک سنگ، 1(2 )، 55-65. SID. https://sid.ir/paper/268316/fa

  Vancouver: کپی

  نجاتی حمیدرضا، قزوینیان عبدالهادی. تاثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم. مکانیک سنگ[Internet]. 1396؛1(2 ):55-65. Available from: https://sid.ir/paper/268316/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا نجاتی، و عبدالهادی قزوینیان، “تاثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم،” مکانیک سنگ، vol. 1، no. 2 ، pp. 55–65، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268316/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی