مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود خواص مکانیکی آلیاژ AA2024 از طریق ترکیب مناسب عملیات حرارتی و نورد سرد

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 25

چکیده

 آلیاژ آلومینیوم 2024 اگر چه استحکام بالایی دارد ولی شکل پذیری آن پایین است. به همین علت در طی فرایندهای تولید از طریق شکل دهی نظیر نورد, نیاز به اعمال انرژی کاری بالایی است. از این رو دستیابی به خواص مکانیکی بالا همراه با بهبود نوردپذیری مهمترین چالش در تولید این آلیاژ محسوب می شود. اغلب برای غلبه بر مشکل شکل پذیری این آلیاژ, عملیات نورد سرد در دمای زیر صفر انجام می شود که مشکلات اجرایی را به همراه دارد. هدف از این مقاله بهبود خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 از طریق انتخاب مناسب عملیات ترکیبی کار سرد در دمای اتاق و رسوب سختی می باشد. بدین منظور تسمه نورد گرم شده این آلیاژ بعد از عملیات انحلالی در دمای ̊ C 495 به مدت یک ساعت, در آب سرد کوئنچ گردید. سپس عملیات نورد سرد در دمای اتاق با 15, 30 و 50 درصد کاهش ضخامت انجام گرفت. نمونه ها بعد از پیرسازی طبیعی تحت آزمایش کشش و سختی سنجی قرار گرفتند و بررسی های ریزساختاری به کمک متالوگرافی صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که نمونه نورد سرد شده به میزان 30 درصد کاهش ضخامت در بین نمونه های نورد سرد شده یا T4, بالاترین استحکام و سختی را دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی