مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

503

دانلود:

326

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 فرایند فشردن داغ پودر با هدف تولید قطعات با خصوصیات مشابه مواد اولیه کار سرد شده انجام می گیرد. مهمترین مشکل در فرایند متالورژی پودر وجود تخلخل, عدم یکنواختی خصوصیات در نقاط مختلف قطعه, عدم پایداری هندسی و ابعادی و کاهش استحکام قطعات تولیدی می باشد که ناشی از اصطکاک ذرات پودر با یکدیگر و ذرات پودر با جداره قالب است. دستیابی به قطعات با چگالی بالا و ساختار همگن بزرگترین هدف در ساخت قطعات متالورژی پودر می باشد. از اینرو تلاش ها برای دستیابی به حداکثر چگالی به همراه توزیع یکنواخت چگالی مورد توجه محققین قرار گرفته است. به منظور نیل به این هدف یکی از راه حل ها استفاده از فرایندهای کمکی نظیر اعمال ارتعاشات فراصوت می باشد که می تواند منجر به بالا رفتن نرخ چگالش فرایند و در نتیجه افزایش چگالی و استحکام قطعه گردد. در راستای ارزیابی این ایده, در این مقاله اثر اعمال ارتعاشات طولی فراصوت در فشرده سازی پودر فلزات آلومینیوم AA1100 و آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V در شرایط دما و تنش ثابت و همچنین برهم کنش آن با پارامترهای مستقل دیگر نظیر دما و نوع ذرات پودر توسط انجام آزمون های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور چیدمان آزمون فشردن داغ پودر به کمک ارتعاشات فراصوت شامل تجهیزات اعمال نیروی استاتیک و ارتعاشی فراصوت طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان داده اند که اعمال ارتعاشات فراصوت به سنبه موجب دستیابی به چگالی بالاتر می شود. همچنین دما اثر متفاوت بر تاثیرگذاری فراصوت در دو نوع پودر داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عابدینی، رضوان، عبداله، امیر، علیزاده، یونس، و فرتاش وند، وحید. (1395). تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم. مهندسی ساخت و تولید ایران، 3(3 )، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/268280/fa

  Vancouver: کپی

  عابدینی رضوان، عبداله امیر، علیزاده یونس، فرتاش وند وحید. تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم. مهندسی ساخت و تولید ایران[Internet]. 1395؛3(3 ):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/268280/fa

  IEEE: کپی

  رضوان عابدینی، امیر عبداله، یونس علیزاده، و وحید فرتاش وند، “تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم،” مهندسی ساخت و تولید ایران، vol. 3، no. 3 ، pp. 1–12، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268280/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی