video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,090

دانلود:

1,362

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دو زبانگی و رویکرد مناسب آموزشی

نویسندگان

علایی بهلول

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 189

چکیده

 دو زبانگی فردی و اجتماعی در بیشتر کشورهای جهان پدیده ای شایع است. در این میان دو زبانگی اجتماعی پدیده ای بمراتب رایجتر است. نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف ممکن است رویکردهای مختلفی در برابر این پدیده اتخاذ کنند. به شیوه آموزشی که استفاده از زبانی غیر از زبان مادری کودک به عنوان واسطه آموزشی تاکید می کند, آموزش دو زبانه اطلاق می شود. مشکلات ناشی از این خط مشی و تجارب و راهکارهای اتخاد شده در بعضی نقاط جهان در این مقاله بحث می شود و سرانجام به ضرورت بررسی مساله از دیدگاه عدالت محور در داخل کشور و هم چنین فرصتهای بالقوه حاصل از گنجاندن زبان اول در برنامه آموزش ابتدایی, پرداخته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی