video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

524

دانلود:

324

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات

نویسندگان

زارع مریم | نوری روح اله

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 86

چکیده

 در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1] مبتنی بر فناوری اطلاعات, فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی, بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها, بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش, توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف, تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه, مشاهده, مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها, تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی, جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی, پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی, تعریف گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع، مریم، و نوری، روح اله. (1397). بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6(24 )، 63-86. SID. https://sid.ir/paper/268120/fa

  Vancouver: کپی

  زارع مریم، نوری روح اله. بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند[Internet]. 1397؛6(24 ):63-86. Available from: https://sid.ir/paper/268120/fa

  IEEE: کپی

  مریم زارع، و روح اله نوری، “بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات،” مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، vol. 6، no. 24 ، pp. 63–86، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268120/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی