مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

687

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال اشاره در نمایشنامه ی «جریره»

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 66

چکیده

 منظور از «اشاره» مولفه های زبانی است که بسترساز سخن در زمان, مکان و منظر گوینده است. به طور پیش فرض هر شخص خود را در مرکز اشارة جهان تصور می کند؛ اما قادر به تجسم گستره های اشاره دیگران و یا انتقال مرکز اشاره خویش نیز هست. در این مطالعه بر آنیم تا افقی جدید به سوی نقد و بررسی متون نمایشی بگشاییم و فرآیند ذهنی خوانندگان را هنگام خواندن یک متن ادبی ترسیم کنیم و دریابیم چگونه مرکز اشارة آنها انتقال می یابد. بدین منظور میزان و تنوع انتقال اشاره را در نمایشنامه ای از چیستا یثربی به نام «جریره» با به کارگیری رویکرد مک اینتایر (2006) بررسی کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که در نمایشنامة جریره به میزان 33 انتقال اشاره غالبا در راستای سطوح چارچوبی و درونی و جهان های ممکن مشاهده می شود. به بیان ساده تر خواننده در نمایشنامة جریره 33 بار از سطح روایتگری راوی به سطح نقش پردازی شخصیت ها و بالعکس منتقل می گردد. این عدد فرآیند ذهنی خوانندة نمایشنامه های موردنظر را برای ما مشخص می کند. همچنین بیانگر این نکته است که می توان انتقال اشاره را علاوه بر متون روایی در متون دراماتیک نیز بررسی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضویان، حسین، خدابخشیان، سیما، و بهرامی خورشید، سحر. (1397). انتقال اشاره در نمایشنامه ی «جریره». روایت شناسی، 1(3 )، 41-66. SID. https://sid.ir/paper/268017/fa

  Vancouver: کپی

  رضویان حسین، خدابخشیان سیما، بهرامی خورشید سحر. انتقال اشاره در نمایشنامه ی «جریره». روایت شناسی[Internet]. 1397؛1(3 ):41-66. Available from: https://sid.ir/paper/268017/fa

  IEEE: کپی

  حسین رضویان، سیما خدابخشیان، و سحر بهرامی خورشید، “انتقال اشاره در نمایشنامه ی «جریره»،” روایت شناسی، vol. 1، no. 3 ، pp. 41–66، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268017/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.