video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه ای بادی تحت فشار(مجهز به جداکننده ی بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 138

چکیده

 در این تحقیق یک موزع بادی استوانه ای تحت فشار ویژه کشت بذر ماش (رقم پرتو) ساخته و کارکرد آن با دستگاه گریس بلت ارزیابی شد. دو فاکتور یکی سرعت گریس بلت, با سه سطح 5/., 1 و 5/1 متر بر ثانیه, و دیگری سه سطح فشار درون استوانه موزع 600, 850 و 1050 پاسکال با روش جداکننده ی بادی و در سه تکرار ارزیابی شد. نتایج آزمون در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی بررسی و مقایسه ی میانگین داده ها با استفاده از آزمون LSD در نرم افزار SAS انجام شد. اثر فشار درون استوانه و سرعت پیشروی کارنده بر درصد پُرشدگی, چند دانه کاری, نکاشت, میزان انحراف از خط کشت و یکنواختی توزیع بذر ماش بررسی گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که با افزایش فشار درون استوانه یا کاهش سرعت, درصد پُرشدگی افزایش می یابد. درصد نکاشت و چند دانه کاری نیز عکس درصد پرشدگی عمل می کند. اندازه ی فشار درون استوانه و سرعت بر میزان انحراف از خط کشت تأثیری ندارند و توزیع بذر در فشار کمتر یکنواخت تر است. با نتایج به دست آمده از این تحقیق, استفاده از کارنده ی بادی با موزع استوانه-ای تحت فشار, برای کشت محصولات ردیفی, به ویژه ماش, توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  امیریان، ا.، و رضایی اصل، ع.، و اسماعیل زاده، ا. (1396). ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه ای بادی تحت فشار(مجهز به جداکننده ی بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی), 18(69 ), 125-138. https://sid.ir/paper/267944/fa

  Vancouver: کپی

  امیریان امیر، رضایی اصل عباس، اسماعیل زاده ابراهیم. ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه ای بادی تحت فشار(مجهز به جداکننده ی بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی). 1396 [cited 2023January30];18(69 ):125-138. Available from: https://sid.ir/paper/267944/fa

  IEEE: کپی

  امیریان، ا.، رضایی اصل، ع.، اسماعیل زاده، ا.، 1396. ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه ای بادی تحت فشار(مجهز به جداکننده ی بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی), [online] 18(69 ), pp.125-138. Available: https://sid.ir/paper/267944/fa.