مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

8,238

دانلود:

497

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقدار اشعه ماورای بنفش تابشی از لامپ های فلورسنت تولید داخل کشور

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 72

چکیده

 مقدمه. لامپ های مهتابی (فلورسنت), از نوع لامپ های جیوه ای فشار پائین هستند. این لامپ ها یکی از منابع مصنوعی تابش اشعه ماورای بنفش(UV)  می باشند. به علت استفاده گسترده اینگونه لامپ ها به عنوان منبع روشنایی منزل, بررسی اندازه UV تابشی آنها حایز اهمیت است.روش ها. مقدار UV تابشی لامپ های فلورسنت تولیدی سه شرکت داخلی در وضعیت های مختلف اندازه گیری شد. تعداد لامپ های مورد بررسی از هر شرکت 42 عدد (برای دستیابی به ضریب اطمینان 95 درصد) انتخاب گردید. وسیله اندازه گیری مقدار UV دستگاه اسپکتروفتومتر فیبر نوری ساخت شرکت Ocean Optic بود. اندازه گیری ها در نقاط مختلف به موازات لامپ و در امتداد عمود بر لامپ و همچنین پس از مدت زمان مشخص کارکرد لامپ صورت پذیرفت.نتایج. میانگین شار انرژی گستره UV لامپ های شرکت B کمترین (1.32 µW:cm2) و شرکت A بیشترین  (2.48µw:cm2 )مقدار را در فاصله ده سانتیمتری از لامپ داشتند. نمودارهای درصد نسبی انرژی گسترده UV به انرژی کل لامپ های سه شرکت در امتداد محور لامپ یکنواخت بودند. بحث. خطر نسبی ابتلا به سرطان های غیر ملانومایی (نسبت به میزان ابتلا در اثر تابش خورشیدی) برای افراد 35 ساله هنگام پرتوگیری از لامپ های شرکت های C , B , A ((به مدت 2000 ساعت در سال) بترتیب برابر با 13.2 و 8.4 و 8.7 درصد بدست آمد . با گذشت زمان استفاده از لامپ (1000 ساعت) درصد نسبی شار انرژی گسترده UV به انرژی کل تمامی لامپ ها تقریبا ثابت باقی ماند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی، حسن، و توکلی، محمدباقر. (1381). مقدار اشعه ماورای بنفش تابشی از لامپ های فلورسنت تولید داخل کشور . پژوهش در علوم پزشکی، 7(1)، 70-72. SID. https://sid.ir/paper/26791/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی حسن، توکلی محمدباقر. مقدار اشعه ماورای بنفش تابشی از لامپ های فلورسنت تولید داخل کشور . پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1381؛7(1):70-72. Available from: https://sid.ir/paper/26791/fa

  IEEE: کپی

  حسن اسدی، و محمدباقر توکلی، “مقدار اشعه ماورای بنفش تابشی از لامپ های فلورسنت تولید داخل کشور ،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 7، no. 1، pp. 70–72، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26791/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی