video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعات ستون بستر ثابت جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب زیستی ترکیبی Pseudomonas putida-Chitosan

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 81

چکیده

 در این پژوهش, توانایی جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب ترکیبی Pseudomonas putida @ Chitosan درون ستون بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت خوراک ورودی از 50 تا mg/L 200 موجب افزایش ظرفیت جذب از 188/76 تا mg/g 429/28 می گردد. بدلیل استفاده حداکثری از اختلاف غلظت خوراک به عنوان نیروی محرکه ی جذب در ستون بستر ثابت, ظرفیت جذب زیستی جاذب درون ستون از مقدار آن در حالت ناپیوسته بیشتر شد. کاهش در دبی جریان ورودی از طریق افزایش زمان اقامت برای نفوذ یا برهم کنش بهتر و نیز دسترسی بیشتر به جایگاه های اتصال برای یون های اورانیم, موجب بهبود عملکرد ستون شد. افت ظرفیت جذب زیستی ناشی از افزایش دبی جریان ورودی ثابت کرد که نفوذ درون ذره ای, مرحله کنترل کننده جذب می باشد. با کاهش اندازه ذرات جاذب از 1/5 به mm 1, یک افزایش محسوس در ظرفیت جذب از 167/02 تا mg/g 296/87 بدست آمد. همچنین با آنالیزهای FTIR و تیتراسیون پتانسیومتری ثابت شد که 3+NH-تنها گروه عاملی فعال در فرآیند جذب درون کیتوزان است, در حالی که گروه های 3+NH-, 3NH-, COOH و-OH-در جاذب ترکیبی فعال هستند. در نتیجه, مطالعه حاضر نشان داد که جاذب زیستی ترکیبی حاضر می تواند برای جذب زیستی اورانیم (VI) از محلول های آبی در حالت پیوسته مناسب باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صحبت زاده، هژبز، کشتکار، علیرضا، و صفدری، جابر. (1398). مطالعات ستون بستر ثابت جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب زیستی ترکیبی Pseudomonas putida-Chitosan. پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 3(2)، 67-81. SID. https://sid.ir/paper/267792/fa

  Vancouver: کپی

  صحبت زاده هژبز، کشتکار علیرضا، صفدری جابر. مطالعات ستون بستر ثابت جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب زیستی ترکیبی Pseudomonas putida-Chitosan. پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر[Internet]. 1398؛3(2):67-81. Available from: https://sid.ir/paper/267792/fa

  IEEE: کپی

  هژبز صحبت زاده، علیرضا کشتکار، و جابر صفدری، “مطالعات ستون بستر ثابت جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب زیستی ترکیبی Pseudomonas putida-Chitosan،” پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، vol. 3، no. 2، pp. 67–81، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/267792/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی